Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel Listesi
Akademik Personeller
Doçent Doktor Ahmet İLHAN ahmetilhan, (1939)
Doçent Doktor Bülent BAYRAKTAR bulentbayraktar, (1838)
Doçent Doktor Engin ŞAHİN esahin, (1801)
Doktor Öğretim Üyesi Ebru SÖNMEZ SARI ebrusonmezsari, (1847)
Doktor Öğretim Üyesi Fatma CEBECİ fatmacebeci, (1833)
Doktor Öğretim Üyesi Filiz AYGÜN ERTÜRK filizayerturk
Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin GÜNEŞ huseyingunes, (1841)
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet KILINÇ mehmetkilinc, (1850)
Doktor Öğretim Üyesi Seda KIZIL sedakizil, (1807)
Doktor Öğretim Üyesi Sefa Emre YILMAZEL sefayilmazel, (1810)
Doktor Öğretim Üyesi Tayyibe ERTEN tayyibeerten, (1834)
Doktor Öğretim Üyesi Vahide SEMERCİ vahidesemerci, (1842)
Doktor Öğretim Üyesi Zila Özlem KIRBAŞ ozlemkirbas, (6043)
Araştırma Görevlisi Doktor Özge ESGİN ozgeesgin
Araştırma Görevlisi Burçak TOK burcaktok, (1937)
Araştırma Görevlisi Elif ODABAŞI AKTAŞ elifaktas, (1854)
Araştırma Görevlisi Emre AKGÜN emreakgun, (1812)
Araştırma Görevlisi Esra GÜNAY esragunay, (1937)
Araştırma Görevlisi Hafsa Kübra IŞIK hafsakubraisik, (1846)
Araştırma Görevlisi Muazzez Merve TORAMAN muazzeztoraman
Araştırma Görevlisi Rahime Nur DEMİR rahimenurdemir, (1938)
Araştırma Görevlisi Servet KALYONCUO servetkalyoncuo
Öğretim Görevlisi Hacer AKPOLAT hacerakpolat
Öğretim Görevlisi Seda ÇELİKEL TAŞCİ sedacelikel, (1835)
Öğretim Görevlisi Zahide AKEREN zahideakeren, (1853)
İdari Personeller
Fakülte Sekreteri Beşir DEMİR bdemir, (1811)
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Mustafa OKUMUŞ mustafaokumus, (1803)
Bilgisayar İşletmeni Demet ÇETİN darici, (1805)
Bilgisayar İşletmeni Züleyha ZORLU zuleyhazorlu, (1830)
Memur Dursun DURMAZ dursundurmaz, (1809)
Memur Mediha TURGUT mdurgut
Diğer Personeller
Büro Personeli Asude DÖRTKOL asudedortkol
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı