Birim Kalite Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Ahmet İLHAN Dekan Yardımcısı
Profesör Doktor Ali Savaş BÜLBÜL Koordinatör
Doktor Öğretim Üyesi Seda KIZIL Birim Yönetim Temsilcisi
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Mustafa OKUMUŞ İdari Personel
Doktor Öğretim Üyesi Filiz AYGÜN ERTÜRK Üye
Doktor Öğretim Üyesi Mehmet KILINÇ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Zahide AKEREN Üye
Araştırma Görevlisi Burçak TOK Üye
Araştırma Görevlisi Rahime Nur DEMİR Üye
Araştırma Görevlisi Şeymanur ÇELİK Üye
Araştırma Görevlisi Doktor Özge ESGİN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Buket DAŞTAN Üye
Doktor Öğretim Üyesi Zila Özlem KIRBAŞ Üye
Araştırma Görevlisi Muazzez Merve TORAMAN Üye
Araştırma Görevlisi Seda Nur KÖKTÜRK Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı