Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz (Özgörev);

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek yaymaya çalışan; toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim-teknolojiyi bilen, izleyen ve kullanabilen; özgün araştırmalar yapabilen;  insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip; mesleki ve bilimsel alanda yetkin; eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, lisans/lisansüstü düzeylerde meslek üyeleri yetiştirmek, uygulama alanlarına sağlık hizmeti katkısı vermek ve bilimsel bilgi üretmektir.Vizyonumuz (Özgörüş);

Lisans/Lisansüstü programları ile mesleki bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen; toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan; öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen; bilimsel araştırmalar alanında yetkin bir fakülte olmaktır.

Yayın Tarihi: 
Yukarı