Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz (Özgörev);

Sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyerek yaymaya çalışan; toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim-teknolojiyi bilen, izleyen ve kullanabilen; özgün araştırmalar yapabilen;  insan haklarına saygılı, yaşam boyu öğrenme, öğretme ve iletişim becerilerine sahip; mesleki ve bilimsel alanda yetkin; eğitici, bakım verici, araştırmacı, yönetici ve liderlik rollerini etkin şekilde kullanabilen, lisans/lisansüstü düzeylerde meslek üyeleri yetiştirmek, uygulama alanlarına sağlık hizmeti katkısı vermek ve bilimsel bilgi üretmektir.Vizyonumuz (Özgörüş);

Lisans/Lisansüstü programları ile mesleki bilgi ve becerileri kazandırmada ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan ve tercih edilen; toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında söz sahibi olan; öğrenciler tarafından alanında ilk sırada tercih edilen; bilimsel araştırmalar alanında yetkin bir fakülte olmaktır.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı