Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
Sağlık Bilimleri
Bölüm
Beslenme ve Diyetetik

Makamlar

Dekan Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi

Görevlendirmeler

Doçent Doktor, Kimya Tezli YL Programı

İletişim

E-Posta
esahin[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1176, 1801
Faks
(458) 211-1127, (Bayburt Üniversitesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk