Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim - Öğretim Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Mahir KADAKAL Başkan
Profesör Doktor Vecihi AKSAKAL Üye
Profesör Doktor Fatih GÜRBÜZ Üye
Doçent Doktor Tevhit BAKAN Üye
Doçent Doktor Hasan AKTAŞ Üye
Doçent Doktor Murat KUL Üye
Profesör Doktor Hayriye ŞENGÜN Üye
Doçent Doktor Zehra CAN Üye
Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR Üye
Doçent Doktor Erdal ÖNER Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı