Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Çalışma Takvimi
  • 2023-2024 Ön Lisans - Lisans Programları Akademik Takvimi için tıklayınız.
  • 2023-2024 Lisansüstü Programları Akademik Takvimi için tıklayınız.
  • 2023-2024 Hazırlık Sınıfları Akademik Takvimi için tıklayınız.
  • 2023-2024 Uzaktan Eğitim İlahiyat Lisans Tamamlama Programı Akademik Takvimi içni tıklayınız.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı