Mobile Logo Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Senato Kararları
 • Eğitim-öğretim planları ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • Ortak Zorunlu Dersler Öğretim ve Sınav Yönergesi ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • 2016-2017 Yarıyıl Sonu Sınavı sonunda Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan mezun olacak öğrenciler ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan (Madde5/i) derslerin uzaktan öğretim yöntemi ile verilmesi hakkında karar metni için tıklayınız.
 • 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • Dijital Okur-Yazarlık dersi ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Bilişim Teknolojileri dersi için muafiyet sınavı yapılması ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında İlahiyat Fakültesi İLİTAM(Uzaktan Eğitim) programı öğrencilerinin Final ve Bütünleme sınav tarihleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılında İlahiyat Fakültesi İLİTAM(Uzaktan Eğitim) programı öğrencilerinin Final ve Bütünleme sınav tarihleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • Özel Öğrenci statüsünde eğitim alan öğrencilerin Dijital Okur-Yazarlık dersleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • COVİD-19 Pandemisi nedeni ile eğitim-öğretim uygulamaları ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • COVİD-19 Pandemisi nedeni ile staj süreleri ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • COVİD-19 Pandemisi nedeni ile staj işlemleri ile ilgili alınan karar metni için tıklayınız.
 • 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılında İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ile ilgili karar metni için tıklayınız.
 • 4'lük not sisteminden 100'lük not dönüşümünde 0-1,00 aralığında kalan notlar için kullanılacak not aralıkları karar metni için tıklayınız.
 • İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü öğrencilerinin azami kredi miktarları ve müfredat değişiklikleri ile ilgili karar metni için tıklayınız.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı