Mobile Logo Faculty of Education

Faculty of Education

Peaceful university of safe city
Student Advisors

EĞİTİM FAKÜLTESİ

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Danışman Listesi

BÖLÜM/PROGRAM

SINIF

DANIŞMAN ÖĞRETİM ELEMANI

İLETİŞİM NO (DAHİLİ)

 

Temel Eğitimi
Sınıf Öğretmenliği

1

Arş. Gör. F. Damla AKBABA

2043

2

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman SEFALI

2038

3

Arş. Gör. F. Damla AKBABA

2043

4

Arş. Gör. F. Damla AKBABA

2043

 

Temel Eğitimi
Okul Öncesi Öğretmenliği

1

Dr. Öğr. Üyesi Cansu TUTKUN

2046

2

Dr. Öğr. Üyesi Faruk ARICI

2129

3

Arş. Gör. Dr. Hilal KAROĞLU

2042

4

Arş. Gör. Dr. Hilal KAROĞLU

2042

 

 

Yabancı Diller Eğitimi
İngilizce Öğretmenliği

HAZIRLIK

Arş.Gör. Ali Emir Kaan AYYILDIZ

 

1

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ASLAN

2148

2

Arş.Gör. Ali Emir Kaan AYYILDIZ

 

3

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer AYBİRDİ TANRIVERDİ  

2150

4

Dr. Öğr. Üyesi Monireh A. YİĞİT

2153

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi İlköğretim Matematik Öğretmenliği

1

Arş. Gör. Cem KURDAL

2152

2

Doç. Dr. Dilşad GÜVEN AKDENİZ

2134

3

Doç. Dr. Betül KÜÇÜK DEMİR

2140

4

Doç. Dr. Mesut ÖZTÜRK

2137

 

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi
Fen Bilgisi Öğretmenliği

1

Arş. Gör. Dr. Ebru MAZLUM GÜVEN

2168

2

Dr. Öğr. Üyesi Bilge ÖZTÜRK

2122

3

Arş. Gör. Dr. Ebru MAZLUM GÜVEN

2168

4

Arş. Gör. Dr. Ebru MAZLUM GÜVEN

2168

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Türkçe Öğretmenliği

1

Dr. Öğr. Üyesi Mahir KAVUN

2119

2

Dr. Öğr. Üyesi Bahadır GÜLDEN

2108

3

Dr. Öğr. Üyesi Musa KAYA

2092

4

Dr. Öğr. Üyesi Mahir KAVUN

2119

 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

1

Dr. Öğr. Üyesi Memet KUZEY

2086

2

Dr. Öğr. Üyesi Sevda YILMAZ

2090

3

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TAŞYÜREK

2097

4

Dr. Öğr. Üyesi Furkan ALTUNAY

2080

 

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık I.Ö

1

Dr. Öğr. Üyesi İhsan AKEREN

2098

2

Dr. Öğr. Üyesi Lokman KOÇAK

2022

3

Dr. Öğr. Üyesi Gizem BERK

2105

4

Arş. Gör. Büşra ÖKSÜZ

2150

Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik

Danışmanlık II.Ö

4

Arş. Gör. Büşra ÖKSÜZ

2150


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ÖN LİSANS / LİSANS ÖĞRETİMİ
ÖĞRENCİ DANIŞMANLIĞI YÖNERGESİ için tıklayınız.


 
Öğrenci danışmanının görevleri;

MADDE 6 –
(1) Danışman; öğrencinin akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak yol gösterir. Gerektiğinde Yönetimin bu bağlamdaki değerlendirme taleplerine cevap verir.
(2) (Değişik: Sen. 06.05.2015-28/07) Danışman, öğrenim gören Ön Lisans / Lisans öğrencilerine öğrenim süreleri içinde aşağıdaki görevleri yerine getirir:
a) Öğrencilerin, eğitim-öğretim ile ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunur.
b) (Değişik: Sen. 25.04.2014-22/05) Her yarıyıl başında öğrencilere ders kayıt, ders seçme ve ders alma işlemlerinde yardımcı olarak, kayıt yenileme, ders alma ve seçme işlemlerinin onayını gerçekleştirir. Danışman, ders kayıt işlemleri Bayburt Üniversitesi Yönetmeliklerinde belirtilen yönteme ve ilgili kurulların aldığı kararlara göre yürütür.
c) Danışman, öğretimle ilgili tüm güncel yönetmelik ve yönergeleri izler ve bu bilgileri öğrencileri yönlendirmede kullanır. Öğrenciyi sınav ve disiplin yönetmelikleri konusunda bilgilendirir.
ç) Öğrencileri değişim programları, yurt dışı eğitim imkânları konusunda bilgi verecek kaynaklara yönlendirir.
d) Öğrencinin eğitim öğretim faaliyetlerinde başarılı olabilmesini sağlamak amacıyla onun her türlü psiko-sosyal yönden gelişimlerini destekleyen hizmetlere yönlendirir.
e) Danışmanlığını yaptığı öğrencilerine haftada en az bir saatlik süreyi ayırır ve bunu ilan eder.
f) Danışmanlığındaki öğrenciler ile ilgili problemlerin çözümünde ilgili kurullara yardımcı olur.
h) Her öğrenci için bir dosya tutar. Bu dosyada Madde 7’de belirtilen belgeleri ve ilgili birimin önerdiği diğer evrakları bulundurur.
ı) Danışmanlık yaptığı öğrencinin mezuniyeti veya ilişiğinin kesilmesi durumunda bu dosyaları Bölüm Başkanlığına teslim eder.
i) Danışmanlık görevinin sona ermesi durumunda elindeki öğrenci dosyasını bir sonraki Danışmana teslim eder.
j) Danışmanlığını yürüttüğü öğrenciye mezuniyet sonrası için hazırlık olacak bilgilendirmeler yapar.

 

Öğrencilerimize ve ilgili personelimize ilanen duyurulur.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı

 
Release Date: 
Up