Lecturer PhD Fatih Demir

"Examination of Sixth Grade Students’xx Problem-Posing Skills: A Case study", Fatih Demir, Mesut Öztürk, Kübra Ada, Turkish Journal of Computer And Mathematics Education (turcomat), 2020

"Türkiye’de Cumhuriyetin İlanıyla Birlikte Yetiştirilecek Bireylere Kazandırılması Düşünülen Temel Nitelikler", Fatih Demir, Tayip Duman, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2018

"Yükseköğretimde Hedeflenen Dönüşümü Gerçekleştirme Araçlarından Eğitim Programı 4.0", Fatih Demir, Elif İlhan, Nurdan Kalaycı Atay, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2019

"Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programlarında Yetiştirilmek İstenen İnsan Modelinin Temel Nitelikleri (1923-2005)", Fatih Demir, Tayip Duman, (04.04.2019), 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi

"Evaluation Of Competency-Based Medical Education Curriculum In Hihger Education", Elif İlhan, Fatih Demir, (09.10.2019-12.10.2019), 7 th International Conference on Curriculum And Instruction, 2019

"ENDÜSTRİ 4.0 DOĞRULTUSUNDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN TEMEL NİTELİKLER İÇİN EĞİTİM PROGRAMI 4.0", Nurdan Kalaycı Atay, Elif İlhan, Fatih Demir, (27.09.2018-28.09.2018), Educcon 2018 Conference, 2018

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Öğretimin Planlanması ve Uygulanması, PEGEM AKADEMİ, Tayip Duman, 9786052416990, 264-289, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"EDUCATION AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY", CHAPTER 47, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, KOLEVA IRINA, 978-954-07-4000-3, 598-611, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Ölçme ve Değerlendirme", Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırmada Yayın Etiği ve Akademik Yazma", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3

"Rehberlikte Program Geliştirme", Lisans, Türkçe, 3

"İleri Öğrenme Kuramları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye’de İlkokul/ilköğretim Programlarının Gelişimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Öğretim İlke ve Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırmada Yayın Etiği ve Akademik Yazma", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"İleri Öğrenme Kuramları", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Bölüm Başkanı"

"Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi", ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2009-, Diğer

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2018 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretim (dr), Gazi Üniversitesi
2009 - 2018 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2013 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi (yl) (tezli), Gazi Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Erzincan Eğitim Fakültesi, Atatürk Üniversitesi