"Mardin Artuklu Üniversitesi", ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010-, Diğer
Rumeysa Bakır Dayı
Other
"Arapça Dil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Arapça Klasik Metinler", Lisans, Türkçe, 2
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Nahiv ı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Sarf ı", Lisans, Türkçe, 4
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Sarf ıı", Lisans, Türkçe, 4
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Nahiv ıı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Okuma Anlama ıı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Okuma Anlama ı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
Lesson
"Arap Edebiyatında Sansür ve Yakupyan Apartmanı Örneği", Rumeysa Bakır Dayı, (30.10.2017-31.10.2017), Uluslararası Ortadoğu Kongresi (dil, Tarih ve Edebiyat), 2017
Rumeysa Bakır Dayı
Poster
"Nietzsche’nin “ Böyle Buyurdu Zerdüşt”ü ile Cibran Halil Cibran’ın “en-Nebi” (Ermiş) Arasındaki Benzerlikler", Rumeysa Bakır Dayı, (12.10.2016-14.10.2016), VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016
Rumeysa Bakır Dayı
Poster
"Orta Doğu Hıristiyan Arap Edebiyatçılarından GöçEdebiyatı", Rumeysa Bakır Dayı, (01.12.2016-03.12.2016), I.uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016
Rumeysa Bakır Dayı
Poster
"ÖMER VECİHÜDDÎN İBN-İ ABDULMUHSÎN ERZİNCÂNÎ’NİN EDEBÎKİŞİLİĞİ VE ARAPÇA ESERLERİ", Rumeysa Bakır Dayı, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019
Rumeysa Bakır Dayı
Poster
"MEHCER (GÖÇ) EDEBİYATINDAVAHDET-İ VÜCUD VE RUH GÖÇÜ", Rumeysa Bakır Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018
Rumeysa Bakır Dayı
Article
"LÜBNAN EDEBİYATINDA TİYATRONUNDOĞUŞU VE GELİŞİMİ", Rumeysa Bakır Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019
Rumeysa Bakır Dayı
Article
"Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı", Ömer Vecihüddîn İbn-i Abdulmuhsîn Erzincânî’nin Edebî Kişiliği Ve Arapça Eserleri, Erzincan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kemal Taşçı-Kader Altın-Salih Kaymakçı, 2634, 978-975-17-4432-6, 447-456, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Rumeysa Bakır Dayı
Book
"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 2004-2010, Diğer
Abdurrahman Okuyan
Other
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Genel Sekreter Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Dekan Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Anabilim Dalı Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Dekan Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Yönetim Kurulu Üyeliği"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Anabilim Dalı Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Fakülte Kurulu Üyeliği"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
Managements
"Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2010 -
Abdurrahman Okuyan
Memberships
"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -
Abdurrahman Okuyan
Memberships
"Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -
Abdurrahman Okuyan
Memberships
"Teşekkür Belgesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Abdurrahman Okuyan
Prize
"Teşekkür Belgesi", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Abdurrahman Okuyan
Prize
"Eğitim Tarihi Bağlamında Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Din Eğitimi ve Öğretimi Uygulamaları", Yüksek Lisans, Kasım Altuntaş
Abdurrahman Okuyan
Counsulting
"Kur'an-ı Kerim Çerçevesinde hz Peygamber'in Eğitim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri", Yüksek Lisans, Çiğdem Can Kaynak
Abdurrahman Okuyan
Counsulting
"Bir Sağlık Kurumu Olarak Anadolu Bimaristan", Yüksek Lisans, Fatih Hatipoğlu
Abdurrahman Okuyan
Counsulting
"Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu Abbasi İlişkileri", Yüksek Lisans, Fatma Eraslan
Abdurrahman Okuyan
Counsulting
"1420 Numaralı Giresun Şeriyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Yusuf Bekteş
Abdurrahman Okuyan
Counsulting
"Kur’an Okuma ve Tecvid (kur’an Arapçası)", Hazırlık, Arapça, 4
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Doktora, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
Lesson
"Turizm Rehberliğine Giriş", Lisans, Türkçe, 2
Abdurrahman Okuyan
Lesson