"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 6
Bora Göktaş
Lesson
"Uluslararası İşletmecilik", Lisans, Türkçe, 6
Bora Göktaş
Lesson
"Liderlik ve Motivasyon", Lisans, Türkçe, 4
Bora Göktaş
Lesson
"Bölüm Başkanı"
Bora Göktaş
Managements
"Dekan Yardımcısı"
Bora Göktaş
Managements
"Gökdemirler Ltd.şti.", İşletme Sorumlusu, 2013-2013, Ticari (özel)
Bora Göktaş
Other
"Gürsu Tic. Ltd. Şti.", Marka Yöneticisi, 2012-2013, Ticari (özel)
Bora Göktaş
Other
"Pia Organizasyon, Kültür ve Sanat Merkezi", İşyeri sahibi ve organizasyon birimi başkanı, 2008-2011, Ticari (özel)
Bora Göktaş
Other
"Dost Gıda Ltd. Şti.", Halkla İlişkiler Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)
Bora Göktaş
Other
"Gelişim Yüksek Standart İletişim Yönetim Danışmanlığı Pazarlama ve Reklamcılık A.ş.", Rapor Denetçisi ve Merchandiser, 2007-2007, Ticari (özel)
Bora Göktaş
Other
"Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Yönetim Bilişim Sistemlerine Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Çağdaş Yönetim Yaklaşımları", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Kurumsal Kaynak Planlama", Lisans, Türkçe, 6
Pelin Çelik
Lesson
"Tarım İşletmelerinde Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Pelin Çelik
Lesson
"Afetlerde Lojistik Yönetimi", Lisans, Türkçe, 2
Pelin Çelik
Lesson
"Örgütsel İletişim", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Sistem Analizi ve Tasarımı", Lisans, Türkçe, 3
Pelin Çelik
Lesson
"Eğitim Kriterleri Açısından Türkiye’deki İllerin ARAS Yöntemi ileDeğerlendirilmesi", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
"FUZZY AHP FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E SERVICE QUALITY CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (02.08.2015-07.08.2015), International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 2015
Pelin Çelik
Poster
"Proje Başarısına Etki Eden Kritik Faktörlerin Bulanık DEMATEL Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, (05.10.2017-07.10.2017), 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Pelin Çelik
Poster
"Yeşil Tedarikçilerin Bulanik Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman (14.10.2015-16.10.2015), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2015
Pelin Çelik
Poster
"Evaluating the Financial Performance with Fuzzy TOPSIS: Case of Paper Products, Printing and Publishing Companies Traded at BIST", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Pelin Çelik
Poster
"Turistik Destinasyon Seçimini Etkileyen Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi Ve En Uygun Destinasyon Seçimi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (08.05.2014-10.05.2014), İşletmecilik Kongresi, 2014
Pelin Çelik
Poster
"Bütünleşik Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Bulanık Regresyon Yaklaşımı Sanal Mağaza Tasarımı Örneği", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Katılımlı Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2016
Pelin Çelik
Poster
"Evaluating and Selecting E-Learning Products Based on SWARA-WASPAS Methodology", Pelin Çelik, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019
Pelin Çelik
Poster
"Performance Evaluation of Privatized Ports By Entrophy Based Aras and TOPSIS Approach", Ayşe Cansu Gök Kısa, Pelin Çelik, İskender Peker, (17.10.2019-18.10.2019), 17th International Logistics And Supply Chain Congress, 2019
Pelin Çelik
Poster
"Gsm Operatörü Hizmet Kalitesinin Topsis Yöntemi İle Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, (27.09.2012-19.09.2012), Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 2012
Pelin Çelik
Poster
"Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci Yaklaşımı İle Projelerde Karmaşıklığa Neden Olan Faktörlerin Önem Derecesinin Belirlenmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Global Journal of Economics And Business Studies, 2013
Pelin Çelik
Article
"ELECTRE I VE PROMETHEE YÖNTEMLERİ İLE GSM OPERATÖRLERİNİN HİZMET KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2014
Pelin Çelik
Article
"AHS VE BULANIK PROMETHEE YÖNTEMLERİYLE DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM DERECESİNİN BELİRLENMESİ VE EN UYGUN DESTİNASYON SEÇİMİ", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2015
Pelin Çelik
Article
"Financial Performance Evaluation of Turkish Energy Companies with Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods", Kemal Eyüboğlu, Pelin Çelik, Busıness And Economıcs Research Journal, 2016
Pelin Çelik
Article
"FUZZY AHP-FUZZY PROMETHEE APPROACH IN EVALUATION OF E-SERVICE QUALITY: CASE OF AIRLINE WEB SITES", Pelin Çelik, Ayşe Cansu Gök Kısa, Journal of International Social Research, 2017
Pelin Çelik
Article
"Bulanık Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Yeşil Tedarikçilerin Değerlendirilmesi", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, The Journal of Academic Social Science, 2018
Pelin Çelik
Article
"Integrated QFD, Fuzzy Linear Regression and ZOGP: An Application of E-Store Design", Pelin Çelik, Talha Ustasüleyman, International Journal of Business Analytics, 2019
Pelin Çelik
Article
"E-HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜMÜ: UZAKTAN EĞİTİM HİZMETİ VEREN KAMUÜNİVERSİTELERİ ÖRNEĞİ", Pelin Çelik, Selçuk Perçin, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2020
Pelin Çelik
Article
"Social, Human and Administrative Sciences Research Papers", A Hybrid Model for Evaluating and Selecting E-Learning Products, Gece Akademi, Elagöz İsmail, 978-625-7958-29-5, 333-345, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Pelin Çelik
Book
"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", Borsa İstanbul’da İşlem Gören Madencilik Sektöründeki Firmaların Finansal Performanslarının Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Değerlendirilmesi, İmaj Yayınevi, İnci ERDOĞAN TARAKÇI, 978-605-7905-19-2, 101-119, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Pelin Çelik
Book
"Milli Eğitim Bakanlığı", Memur, 2016-2018, Kamu
Sümeyye Korkmaz
Other
"Endüstri 4.0 ile Değişen ve Gelişen Eğiitm Yapısı", Deniz Yalçınkaya, Sümeyye Korkmaz, Abuzer Karataş (04.10.2018-07.10.2018), Cead 2018 4th Internatıonal Conemporray Educatıonal Research Congress, 2018
Sümeyye Korkmaz
Poster
"Eğitim, Gençlik ve Gelecek / Education, Youth and Future", Endüstri 4.0 ile Değişen ve Gelişen Eğitim Yapısı, LAMBERT Academic Publishing ve OMNI Scriptum Publishing, Nevide Akpına Dellal, 978-613-9-96117-7, 98-109, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Sümeyye Korkmaz
Book
"Eğitim Teknolojileri Okumaları", Eğitim Teknolojileri Okumaları Kitaplarının İncelenmesi, Pegem Akademi, Aytekin İşman, 978-605-037-061-4, 223-242, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Sümeyye Korkmaz
Book
"T.c. Ziraat Bankası a .Ş.", Servis Görevlisi, 2009-2011, Ticari (kit)
Yusuf Esmer
Other
"Ölçü Mimarlık Mühendislik İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti.", Stajyer, 2007-2007, Ticari (özel)
Yusuf Esmer
Other
"Program Başkanı"
Yusuf Esmer
Managements
"Farabi Koordinatörü"
Yusuf Esmer
Managements
"Staj Koordinatörü"
Yusuf Esmer
Managements
"Bölüm Başkanı"
Yusuf Esmer
Managements
"Çift Anadal Yandal Programı Bölüm Koordinatörü"
Yusuf Esmer
Managements