Proje

 1. Demirözü Myo Veterinerlik Bölümü Altyapısının Geliştirilmesi Projesi,Ulusal, (14.06.2019 - 13.12.2019),
 2. Çakşır Otu Ekstraktının Bal Arılarında Kuluçka Alanı Gelişimi Üzerine Etkisi,Ulusal, (22.05.2019 - 21.11.2019),19000,00 ₺
 3. Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Uluslararasi, (02.04.2018 - 02.04.2019),
 4. Demirözü Myo Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi,Ulusal, (17.05.2018 - 17.02.2019),
 5. Rakım Farkının Balarıs (Apis Mellifera L.) Davranışları Üzerine Etkisi,Ulusal, (17.05.2018 - 17.02.2019),
 6. Projemi Yazıyorum,Ulusal, (10.10.2018 - 12.10.2018),15367,76 ₺
 7. Arı Zehiri Üretiminin Balarısı (Apis Mellifera L.) Davranışları Üzerine Etkisi,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),
 8. Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozısyonlarının Araştırılması,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),
 9. Demirözü Myo Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının Kurulması Projesii,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
 10. Demirözü Myo Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
 11. Bayburt İlinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin Tespiti, Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.,Ulusal, (01.06.2017 - 01.12.2017),
 12. Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
 13. Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
 14. Kontrol Altında Üretilen Ana Arılar ile Farklı Bölgeden Satın Alınan Ana Arılardan Oluşturulan Kolonilerin Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması,Ulusal, (01.07.2012 - 01.07.2013),
 15. Elektromanyetik Alanın Arı Kolonileri Apis Mellifera L Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (16.12.2010 - 16.12.2011),
 16. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi,Uluslararasi, (01.01.2007 - 15.09.2011),
 17. Yükselti Farkının Arı Kolonileri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (03.08.2009 - 03.08.2010),
 18. Rezistanslı ve Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Kışlama Performansları,Ulusal, (17.11.2008 - 17.11.2009),
 19. Yusufeli Bal Üreticiliğini Geliştirme Projesi,Uluslararasi, (30.11.2007 - 31.12.2008),
 20. İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin ve Ballı Bitkilerin Tespiti Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (16.07.2007 - 13.12.2008),
 21. İç Isıları Dengelenmiş Olan Kovanların Arı Kolonilerinin Davranışsal ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (12.05.2005 - 12.12.2006),
 22. Bal Arısı Apis Mellifera L Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması,Ulusal, (13.11.2003 - 13.08.2005),
 23. Değişik Çevresel Faktörlerin Üretilen Balın Miktarı ve Kompozisyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (21.05.2003 - 21.05.2005),
 24. Bal Arısı Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması.,Ulusal, (21.05.2003 - 31.12.2004),
 25. Farklı Çevre Şartlarının Bal Verimi ve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri,Ulusal, (16.05.2000 - 23.10.2002),