Proje

 1. 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme-Bayburt Arıcılık Çalıştayı,Ulusal, (16.05.2023 - 17.05.2023),18000 ₺
 2. Arılığım Hareketli Ürünüm Bereketli,Ulusal, (06.12.2021 - 30.07.2023),
 3. Bayburt Üniversitesi Arıcılık Ar-Ge Merkezi Kurulması ve Bölge Arıcılığının Geliştirilmesi,Ulusal, (15.02.2021 - 15.02.2022),
 4. Projemi Yazıyorum,Ulusal, (10.10.2018 - 12.10.2018),15367,76 ₺
 5. Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozısyonlarının Araştırılması,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),
 6. Demirözü Myo Veterinerlik Bölümü Altyapısının Geliştirilmesi Projesi,Ulusal, (14.06.2019 - 13.12.2019),
 7. Çakşır Otu Ekstraktının Bal Arılarında Kuluçka Alanı Gelişimi Üzerine Etkisi,Ulusal, (22.05.2019 - 21.11.2019),19000,00 ₺
 8. Demirözü Myo Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
 9. Demirözü Myo Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi,Ulusal, (17.05.2018 - 17.02.2019),
 10. Rakım Farkının Balarıs (Apis Mellifera L.) Davranışları Üzerine Etkisi,Ulusal, (17.05.2018 - 17.02.2019),
 11. Bayburt İlinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin Tespiti, Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.,Ulusal, (01.06.2017 - 01.12.2017),
 12. Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,Uluslararasi, (02.04.2018 - 02.04.2019),
 13. Bal Arısı Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması.,Ulusal, (21.05.2003 - 31.12.2004),
 14. Demirözü Myo Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının Kurulması Projesii,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
 15. Arı Zehiri Üretiminin Balarısı (Apis Mellifera L.) Davranışları Üzerine Etkisi,Ulusal, (15.06.2017 - 29.12.2017),
 16. Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
 17. Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi,Ulusal, (01.07.2016 - 31.12.2016),
 18. Kontrol Altında Üretilen Ana Arılar ile Farklı Bölgeden Satın Alınan Ana Arılardan Oluşturulan Kolonilerin Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması,Ulusal, (01.07.2012 - 01.07.2013),
 19. Değişik Çevresel Faktörlerin Üretilen Balın Miktarı ve Kompozisyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (21.05.2003 - 21.05.2005),
 20. Bal Arısı Apis Mellifera L Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması,Ulusal, (13.11.2003 - 13.08.2005),
 21. Farklı Çevre Şartlarının Bal Verimi ve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri,Ulusal, (16.05.2000 - 23.10.2002),
 22. Yusufeli Bal Üreticiliğini Geliştirme Projesi,Uluslararasi, (30.11.2007 - 31.12.2008),
 23. Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi,Uluslararasi, (01.01.2007 - 15.09.2011),
 24. Elektromanyetik Alanın Arı Kolonileri Apis Mellifera L Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (16.12.2010 - 16.12.2011),
 25. Yükselti Farkının Arı Kolonileri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (03.08.2009 - 03.08.2010),
 26. Rezistanslı ve Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Kışlama Performansları,Ulusal, (17.11.2008 - 17.11.2009),
 27. İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin ve Ballı Bitkilerin Tespiti Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (16.07.2007 - 13.12.2008),
 28. İç Isıları Dengelenmiş Olan Kovanların Arı Kolonilerinin Davranışsal ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi,Ulusal, (12.05.2005 - 12.12.2006),
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk