Bildiri

 1. Erdoğan Ümmügülsüm, Erdoğan Yaşar (12.05.2022), "Kırsal Kalkınmada Organik Tarımın Önemi", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu (İSABMER II),
 2. Erdoğan Yaşar, Erdoğan Ümmügülsüm (12.05.2022), "Kırsal Ekonomi İçin Arıcılığın Önemi", presented at the Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu,
 3. Erdoğan Yaşar,Cengiz Mahir Murat (19.09.2019 - 21.09.2019), "Effect of Electromagnetic Field (Emf) and Electric Field (Ef) on Some Behavior of Honey Bees (Apis Mellifera L.)", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ICADET 2019, 2019
 4. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm (12.07.2018 - 15.07.2018), "The Effect of Stress on Honeybees", presented at the Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018
 5. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Çakmakçı Songül (01.05.2014 - 04.05.2014), "Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri", presented at the Ekolji2014, 2014
 6. Erdoğan Yaşar,Ecem Bayram Nesrin,Cengiz Mahir Murat (29.09.2017 - 04.10.2017), "Effect on Some Honeybee Behavior of Different Radio Frequency", presented at the 45th Apimondia Congress, 2017
 7. Çakmakçı Ramazan,Aslantaş Rafet,Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm (27.09.2017 - 29.09.2017), "Flowers of Çoruh Valley", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 8. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Ateş Fadime,Kotan Recep,Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül,Tüfenkci Şefik (27.09.2017 - 29.09.2017), "Effect of Biological Fertilizers on the Growth and Nutritient Content of Grapevine", presented at the 1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity, 2017
 9. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Turan Metin (19.06.2018 - 23.06.2018), "Determination of Biological Properties of Some Wild Fruits Grown in Bayburt", presented at the Ecology 2018, 2018
 10. Erdoğan Yaşar,Ecem Bayram Nesrin (29.09.2017 - 04.10.2017), "Microscopic Analiysis of Honey Sample From Bayburt", presented at the 45th Apimondia Congress, 2017
 11. Erdoğan Yaşar,Çıvracı Sadık (01.11.2018 - 04.11.2018), "Effect of Nutrition on Honeybee (Apis Mellifera L) Health", presented at the 2nd International Animal Nutrition Science Congress, 2018
 12. Çıvracı Sadık,Erdoğan Yaşar,Yalçın Sakine (01.11.2018 - 04.11.2018), "Importance of Supplemental Feeding in Honeybees (Apis Mellifera L)", presented at the 2nd International Animal Nutrition Science Congress, 2018
 13. Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm (19.09.2019 - 21.09.2019), "Medical and Aromatic Plants Which Are the Source of Honey Produced in Çoruh Valley", presented at the 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET 2019), 2019
 14. Erdoğan Yaşar (12.07.2018 - 15.07.2018), "Natural Beekeeping for Curative Honey and Health Bees", presented at the Uluslararası AVRASYA Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018
 15. Yılmaz Yahya Yasin,Erdoğan Yaşar,Çıvracı Sadık,Gündeğer Ersin (09.05.2018 - 12.05.2018), "Therapeutic Properties of Royal Jelly", presented at the I. International Agricultural Sciences Congress, 2018
 16. Yılmaz Yahya Yasin,Erdoğan Yaşar,Çıvracı Sadık (09.05.2018 - 12.05.2018), "The Effect of Antibiotic Residues in Royal Jelly", presented at the I. International Agricultural Science Congress, 2018
 17. Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar (27.09.2017 - 29.09.2017), "Determination of Some Behaviour Characteristic of Different Honeybee (Apis Mellifera L.) Genotiypes in Eastern Anatolian Conditions", presented at the 1 st İnternational Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 18. Erdoğan Yaşar, Erdoğan Ümmügülsüm, Çakmakçı Ramazan (27.09.2017 - 29.09.2017), "Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 19. Erdoğan Yaşar (27.09.2017 - 29.09.2017), "Organic Beeyards Features", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 20. Yılmaz Yahya Yasin,Erdoğan Yaşar,Odacı Demirkol Dilek (27.09.2017 - 29.09.2017), "Biosensor Applications in Beekeeping: Honey Quality and Residue Control Applications", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 21. Erdoğan Yaşar (27.09.2017 - 29.09.2017), "Ecological Fighting Methods Against Honey Bee (Apis Mellifera L.) Harms", presented at the 1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 2017
 22. Erdoğan Ümmügülsüm,Çakmakçı Ramazan,Varmazyarı Atafet,Turan Metin,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül (27.09.2016 - 30.09.2016), "Su Kısıtı Durumunda Çileklerde (Frageria Ananassa) Rizobakteri Uygulama Etkileri", presented at the Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016
 23. Erdoğan Yaşar (01.10.2015 - 04.10.2015), "The İmportance of Royal Jelly as Human Food", presented at the The 3rd International Symposium on”Traditional Foods from Adriatic to Caucasus”, 2015
 24. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Varmazyari Atafeh,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Arjumend Tuba (25.08.2015 - 29.08.2015), "Çileklerde Frageria Ananassa L Enzim Aktivitesi ve Gelişme Üzerine Rizobakteriler ve Kurakklığın Etkisi", presented at the VII. Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015
 25. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm (06.05.2015 - 09.05.2015), "Elektro Manyetik Radyasyonun Bal Arısı Apis Mellifera L ve Bitkiler Üzerine Etkileri", presented at the Ekoloji 2015, 2015
 26. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (06.05.2015 - 09.05.2015), "Karadut Tohumlarının (Morus Nigra) Çimlenmesi ve Gelişimi Üzerine Elektromanyetik Alanın Etkisi", presented at the Ekoloji 2015, 2015
 27. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Turan Metin (13.10.2014 - 15.10.2014), "Organic Farming and Sustainable Rural Development Çoruh Valley", presented at the 18th IFOAM organic world congres, 2014
 28. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar (24.04.2016 - 26.04.2016), "Important Medicinal Aromatic Plant Species for Beekeeping in İspir and Kaçkar Region in Turkey", presented at the 13th Asian apicultural association conference, 2016
 29. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,Çakmakçı Ramazan,Turan Metin (24.04.2016 - 26.04.2016), "Chemical Profile of Honey Produced in the Çoruh Valley Turkey", presented at the 13 th Assian Apicultural association conference, 2016
 30. Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm (24.04.2016 - 26.04.2016), "Pollen Analysis of Honeys From the Çoruh Valley Turkey", presented at the 13th Asian Apicultural Association conference, 2016
 31. Erdoğan Yaşar (24.04.2016 - 26.04.2016), "Preventions Across to Bear Harmless That Cause Economic Lost in Beekeeping", presented at the 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016
 32. Erdoğan Yaşar (24.04.2016 - 26.04.2016), "Beeswax Manufacturing and Utilization", presented at the 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016
 33. Çakmakçı Ramazan,Aslantaş Rafet,Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (08.05.2014 - 10.05.2014), "The İmportance of Non-Wood in the Forest Herbaceous Plants in Botanical Tourism in the Çoruh Valley", presented at the III. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014
 34. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,Çakmakçı Ramazan (01.05.2014 - 04.05.2014), "Yukarı Çoruh Havzasında Bal Arısı (Apis Mellifera L) İçin Önemli Olan Bitki Türlerinin Araştırılması", presented at the Ekoloji 2014, 2014
 35. Çakmakçı Ramazan,Çakmakçı Songül,Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm (01.05.2014 - 04.05.2014), "Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi’xxnin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekoturizm Olanakları", presented at the Ekoloji 2014, 2014
 36. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm,Kotan Recep,Erdoğan Yaşar,Mete Ebru (19.10.2009 - 22.10.2009), "Çoruh Vadisinde Origanum Acutidens Populasyonlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon", presented at the Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009
 37. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (25.09.2009 - 27.09.2009), "Opportunities on Organic and Alternative Farms in Çoruh Valley", presented at the International Rural Development Symposium, 2009
 38. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (25.09.2009 - 27.09.2009), "Preventions Across to Bear Harmless That Cause Economic Lost in Beekeeping", presented at the International Rural Development Symposium, 2009
 39. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (26.06.2008 - 28.06.2008), "Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", presented at the İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008
 40. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (14.09.2006 - 16.09.2006), "Üzümsü Meyvelerin Tozlaşmasında Bal Arılarının Apis Mellifera L Yeri ve Önemi", presented at the II.Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006
 41. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (25.09.2009 - 27.09.2009), "Economically İmportant Medicinal and Aromatic and Others Plants of the İspir Region", presented at the Internetional Rural Development Symposium, 2009
 42. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (03.06.2013 - 07.06.2013), "Kimyasal Gübrelerin Bal Arıları Apis Mellifera L İçin Taşıdığı Riskler", presented at the 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013
 43. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Mete Ebru (17.04.2013 - 20.04.2013), "Variation of Essential Oil Yield and Combosition of Satureja Spicigera C Koch Boiss Aerial Parts During Different Stages of Plant Growth", presented at the The first Mediterranian Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 2013
 44. Yıldırım Ayhan,Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Karataş Arzu (27.05.2011 - 29.05.2011), "Meslek Yüksek Okullarının Kırsal Kalkınma ve Bölge İçin Önemi İspir Hamza Polat Myo Örneği", presented at the II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011
 45. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (27.04.2011 - 30.04.2011), "Arılıklarda Eşek Arısı Vespa Spp Zararlısına Karşı Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", presented at the Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı,, 2011
 46. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (28.06.2010 - 01.07.2010), "Bazı Bal Arısı Zararlılarına Karşı Geliştirilen Bitkisel Biyolojik ve Mekaniksel Yöntemler", presented at the Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010
 47. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,Kotan Recep,Mete Ebru (25.09.2009 - 27.09.2009), "Research on Essentıal Oil Content and Components of Wild Ecotype Origanum Acutidens in Different Ecologies of the İspir Region", presented at the Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009
 48. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (25.09.2009 - 27.09.2009), "The Importance of Honey Production for Rural Areas", presented at the International Rural Development Symposium, 2009
 49. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Ayyıldız Ferit (25.09.2009 - 27.09.2009), "Potantial of Eco Tourisim and Botanical Tourisim in the Upper Part of the Çoruh Valley", presented at the International Rural Development Symposium, 2009
 50. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,Dodoloğlu Ahmet (10.06.2009 - 12.06.2009), "Çilek Yetiştiriciliğinde Bal Arılarının ( Apis Mellifera L) Yeri ve Önemi", presented at the III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009
 51. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (27.05.2009 - 29.05.2009), "Arı Poleni Üretimi ve Arıcılık Açısından Önemi", presented at the I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2009
 52. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (03.04.2009 - 04.04.2009), "The Stuation of Beekeeping in İspir and Production of Alternative Honeybee Product", presented at the International Workshop on defining Alternative Products., 2009
 53. Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Ayyıldız Ferit (26.06.2008 - 28.06.2008), "Yukarı Çoruh Havzasının Eko ve Botanik Turizmi Potansiyeli", presented at the İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008
 54. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (26.06.2008 - 28.06.2008), "İspir’de Rezistanslı Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı Apis Mellifera L. Kolonilerinin Bazı Davranışsal Özelliklerinin Araştırılması", presented at the İspir-Pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008
 55. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,Erdoğan Ümmügülsüm (01.11.2006 - 04.11.2006), "Organik Sebze ve Meyve Üretiminde Tozlayıcı Olarak Bal Arılarının Apis Mellifera L Yeri ve Önemi", presented at the Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006
 56. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar (14.09.2006 - 16.09.2006), "Meyvelerin Tozlaşmasında Bal Arılarının Apis Mellifera L Yeri ve Önemi", presented at the II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu., 2006
 57. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,Zengin Hüseyin (01.09.2004 - 03.09.2004), "Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", presented at the 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi,, 2004
 58. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet (01.09.2004 - 03.09.2004), "Bal Arılarında (Apis Mellifera L ) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", presented at the 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk