Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Yetiştirme (DR), Doktora, 2003 - 2007
  2. Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Hayvan Yetiştirme (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2000 - 2003
  3. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Lisans-Anadal, 1995 - 1999
  4. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Özalp Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Önlisans, 1994 - 1996
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk