Lisansüstü Tez Danış.

  1. Halit ÇAKMAK, "Bayburt Bölgesi Ballarının Polen Analizi", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  2. Zafer YELDEN, "Gezgin ve Sabit Arıcıların Genel Durumu: Tokat İli Örneği", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  3. Halit ÇAKMAK, "Bayburt Yöresinde Üretilen Balların Pallinolojij Muayenesi", , Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk