Lisansüstü Tez Danış.

  1. Halit ÇAKMAK, "Bayburt Yöresinde Üretilen Balların Pallinolojij Muayenesi", , Tamamlandı
  2. Zafer YELDEN, "Gezgin ve Sabit Arıcıların Genel Durumu", Bayburt Üniversitesi, 2021, Devam Ediyor