Makale

 1. Erdoğan Yaşar, Çıvracı Sadık,"Rakım Farkının Baların Bazı Kimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi",Arı ve Arıcılık Teknolojileri Dergisi,vol.1,no:1,pp:1 - 8, 2023
 2. Erdoğan Yaşar, Turan Metin,"Physicochemical Properties of Honey Produced At Different Altitudes",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology (TURJAF),vol.10,no:4,pp:710 - 718, 2022
 3. Erdoğan Yaşar, Yavuz Kani,"Determination of Color and Odor Preferences of Honey Bees (Apis Mellifera L.)",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.10,no:2,pp:355 - 359, 2022
 4. Ceylan Ramazan, Erdoğan Yaşar,"Apitherapy and Muscle Damage",Pakistan Journal of Medical & Health Sciences,vol.15,no:2,pp:787 - 790, 2021
 5. Erdoğan Yaşar,Cengiz Mahir Murat,"The Effects of Medıcal and Aromatıc Plant Extracts on Some Physıologıcal Characterıstıcs of Honeybee (Apıs Mellıfera L.) Colonıes",Uludağ Arıcılık Dergisi,vol.20,no:1,pp:89 - 96, 2020
 6. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Ateş Fadime,Kotan Recep,Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül,Tüfenkçi Sefik,"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth and Nutrient Content of Grapevine",Communications in Soil Science and Plant Analysis,vol.49,no:14,pp:1731 - 1738, 2018
 7. Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar,"Determination of Behavioural Characteristics of Different Honey Bee (Apis Mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian Conditions",Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,vol.6,no:1,pp:97 - 101, 2018
 8. Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar,"Comparison of Wintering Ability and Colony Performances of Different Honeybee (Apis Mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian/Turkey Conditions",Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,vol.23,no:6,pp:865 - 870, 2017
 9. Erdoğan Yaşar,"Determination of the Effect of Electric Fence System on Productivity and Behaviour of Honeybees Housed in Different Beehive Types ( İapis Mellifera L.)",Italian Journal of Animal Science,vol.18,no:1,pp:941 - 948, 2019
 10. Erdoğan Yaşar,"Comparison of Colony Performances of Honeybee ( Apis Mellifera L.) Housed in Hives Made of Different Materials",Italian Journal of Animal Science,vol.18,no:1,pp:934 - 940, 2019
 11. Çakmakçı Ramazan,Aslantaş Rafet,Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,"Flowers of Çoruh Valley",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.5,no:13,pp:1785 - 1791, 2017
 12. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Varmazyari Atafeh,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Arjumed Tuba,"Effect of the Water Deficit and İnoculation with Multi Traits Rhizobacteria on Growth and Enzyme Activities in Strawberry Fragaria X Ananassa",Wulfenia,vol.22,no:3,pp:376 - 390, 2015
 13. Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Erdoğan Yaşar,Ürüşan Altun Hilal,Cengiz Mahir Murat,"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.4,no:11,pp:1024 - 1030, 2016
 14. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Çakmakçı Songül,"Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri",Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi,vol.7,no:1,pp:49 - 52, 2014
 15. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Balmumu Üretilmesi ve Değerlendirilmesi",Arıcılık Araştırma Dergisi,no:5,pp:15 - 17, 2011
 16. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,"Pollen Analysis of Honeys From the Çoruh Valley Turkey",International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences,vol.4,no:3,pp:5 - 13, 2014
 17. Erdoğan Ümmügülsüm,Çakmakçı Ramazan,Varmazyarı Atafeh,Turan Metin,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül,"Role of İnoculation with Multi Trait Rhizobacteria on Strawberries Under Water Deficit Stress",Zemdirbyste-Agriculture,vol.103,no:1,pp:67 - 76, 2016
 18. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Eşek Arısı Vespa Sp. Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi",Uludağ Arıcılık Dergisi,vol.13,no:2,pp:63 - 69, 2013
 19. Erdoğan Yaşar,"Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi",İspir,no:14,pp:24 - 27, 2006
 20. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi",Uludağ Arıcılık Dergisi,vol.5,no:2,pp:79 - 84, 2005
 21. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi",Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,vol.36,no:1,pp:33 - 37, 2005
 22. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,Zengin Hüseyin,"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri",Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,vol.36,no:2,pp:157 - 162, 2005
 23. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,Emsen Steinman Berna,"Some Physiological Characteristics of Honeybee Apis Mellifera L Housed in Heated Fan Wooden and İnsulated Beehives",Journal of Animal and Veterinary Advances,vol.8,no:8,pp:1516 - 1519, 2009
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk