Makale

 1. Erdoğan Yaşar, Turan Metin,"Physicochemical Properties of Honey Produced At Different Altitudes",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.10,no:4,pp:710 - 718
 2. Erdoğan Yaşar, Yavuz Kani,"Determination of Color and Odor Preferences of Honey Bees (Apis Mellifera L.)",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.10,no:2,pp:355 - 359
 3. Ceylan Ramazan, Erdoğan Yaşar,"Apitherapy and Muscle Damage",Pakistan Journal of Medical & Health Sciences,vol.15,no:2,pp:787 - 790
 4. Erdoğan Yaşar,Cengiz Mahir Murat,"The Effects of Medıcal and Aromatıc Plant Extracts on Some Physıologıcal Characterıstıcs of Honeybee (Apıs Mellıfera L.) Colonıes",Uludağ Arıcılık Dergisi,vol.20,no:1,pp:89 - 96
 5. Erdoğan Yaşar,"Comparison of Colony Performances of Honeybee ( Apis Mellifera L.) Housed in Hives Made of Different Materials",Italian Journal of Animal Science,vol.18,no:1,pp:934 - 940
 6. Erdoğan Yaşar,"Determination of the Effect of Electric Fence System on Productivity and Behaviour of Honeybees Housed in Different Beehive Types ( İapis Mellifera L.)",Italian Journal of Animal Science,vol.18,no:1,pp:941 - 948
 7. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Ateş Fadime,Kotan Recep,Çakmakçı Ramazan,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül,Tüfenkçi Sefik,"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth Andnutrient Content of Grapevine",Communications in Soil Science and Plant Analysis,vol.49,no:14,pp:1731 - 1738
 8. Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar,"Determination of Behavioural Characteristics of Different Honey Bee (Apis Mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian Conditions",Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi,vol.6,no:1,pp:97 - 101
 9. Çakmakçı Ramazan,Aslantaş Rafet,Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,"Flowers of Çoruh Valley",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.5,no:13,pp:1785 - 1791
 10. Cengiz Mahir Murat,Erdoğan Yaşar,"Comparison of Wintering Ability and Colony Performances of Different Honeybee (Apis Mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian/Turkey Conditions",Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi,vol.23,no:6,pp:865 - 870
 11. Aksakal Vecihi,Haşimoğlu Sümer,Bayram Bahri,Dellal Gürsel,Erdoğan Yaşar,Ürüşan Altun Hilal,Cengiz Mahir Murat,"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions",Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology,vol.4,no:11,pp:1024 - 1030
 12. Erdoğan Ümmügülsüm,Çakmakçı Ramazan,Varmazyarı Atafeh,Turan Metin,Erdoğan Yaşar,Kıtır Nurgül,"Role of İnoculation with Multi Trait Rhizobacteria on Strawberries Under Water Deficit Stress",Zemdirbyste-Agriculture,vol.103,no:1,pp:67 - 76
 13. Erdoğan Ümmügülsüm,Turan Metin,Varmazyari Atafeh,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Arjumed Tuba,"Effect of the Water Deficit and İnoculation with Multi Traits Rhizobacteria on Growth and Enzyme Activities in Strawberry Fragaria X Ananassa",Wulfenia,vol.22,no:3,pp:376 - 390
 14. Erdoğan Yaşar,Erdoğan Ümmügülsüm,"Pollen Analysis of Honeys From the Çoruh Valley Turkey",International Journal of Plant, Animal and Environmental Sciences,vol.4,no:3,pp:5 - 13
 15. Erdoğan Ümmügülsüm,Erdoğan Yaşar,Çakmakçı Ramazan,Çakmakçı Songül,"Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri",Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi,vol.7,no:1,pp:49 - 52
 16. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Eşek Arısı Vespa Sp. Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi",Uludağ Arıcılık Dergisi,vol.13,no:2,pp:63 - 69
 17. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Balmumu Üretilmesi ve Değerlendirilmesi",Arıcılık Araştırma Dergisi,no:5,pp:15 - 17
 18. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,Emsen Steinman Berna,"Some Physiological Characteristics of Honeybee Apis Mellifera L Housed in Heated Fan Wooden and İnsulated Beehives",Journal of Animal and Veterinary Advances,vol.8,no:8,pp:1516 - 1519
 19. Erdoğan Yaşar,"Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi",İspir,no:14,pp:24 - 27
 20. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Bal Arısı (Apis Mellifera L.) Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi",Uludağ Arıcılık Dergisi,vol.5,no:2,pp:79 - 84
 21. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,"Bal Arılarında (Apis Mellifera L.) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi",Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,vol.36,no:1,pp:33 - 37
 22. Erdoğan Yaşar,Dodoloğlu Ahmet,Zengin Hüseyin,"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri",Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi,vol.36,no:2,pp:157 - 162