Doktor Öğretim Üyesi Yaşar Erdoğan

"Determination of the effect of electric fence system on productivity and behaviour of honeybees housed in different beehive types ( iApis mellifera L.)", Yaşar Erdoğan, Italian Journal of Animal Science, 2019

"Comparison of colony performances of honeybee ( Apis Mellifera L.) housed in hives made of different materials", Yaşar Erdoğan, Italian Journal of Animal Science, 2019

"Effects of Root Plant Growth PromotingRhizobacteria Inoculations on the Growth andNutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Sefik Tüfenkçi, Communications in Soil Science And Plant Analysis, 2018

"Determination of Behavioural Characteristics of Different Honey bee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Comparison of Wintering Ability and Colony Performances of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian/Turkey Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2017

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

"Role of inoculation with multi trait rhizobacteria on strawberries under water deficit stress", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyarı, Nurgül Kıtır, Zemdirbyste-agriculture, 2016

"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Gürsel Dellal, Yaşar Erdoğan, Hilal Ürüşan Altun, Mahir Murat Cengiz, Sümer Haşimoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

"Effect of the water deficit and inoculation with multi traits rhizobacteria on growth and enzyme activities in strawberry Fragaria x ananassa Wulfenia", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumed, Wulfenia, 2015

"POLLEN ANALYSIS OF HONEYS FROM THE ÇORUH VALLEY TURKEY", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, International Journal of Plant, Animal And Environmental Sciences, 2014

"Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2014

"Eşek Arısı Vespa Sp Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2013

"Balmumu Üretilmesi ve Değerlendirilmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Arıcılık Araştırma Dergisi, 2011

"Some physiological characteristics of honeybee Apis mellifera L housed in heated fan wooden and insulated beehives", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Berna Emsen Steinman, Journal of Animal And Veterinary Advances, 2009

"Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Yaşar Erdoğan, İspir, 2006

"Bal Arısı Apis mellifera L Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2005

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 2005

"Bal Arılarında Apis mellifera L Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg, 2005

"Su kısıtı Durumunda Çileklerde (Frageria ananassa) Rizobakteri Uygulama Etkileri", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafet Varmazyarı, Nurgül Kıtır (27.09.2016-30.09.2016), Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, Zengin Hüseyin (01.09.2004-04.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Bal Arılarında Apis Mellifera L Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (01.09.2004-04.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Economically important medicinal and aromatic and others plants of the ispir region", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), Internetional Rural Development Symposium, 2009

"Kırsal Bölgeler için Bal Üretiminin Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Variation of essential oil yield and combosition of Satureja spicigera C Koch Boiss Aerial parts during different stages of plant growth", Çakmakçı Ramazan, Erdoğan Ümmügülsüm, Erdoğan Yaşar, Mete e (17.04.2013-20.04.2013), The First Mediterranian Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2013

"Yukarı Çoruh Havzasının eko ve botanik turizmi potansiyeli", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008

"Çoruh Vadisinde Odun Dışı Orman Ürünlerinin Botanik Turizmindeki Önemi", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (08.05.2014-10.05.2014), ıı, 2014

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Important medicinal aromatic plant species for beekeeping in İspir and Kaçkar region in Turkey", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"The importance of royal jelly as human food", Yaşar Erdoğan, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium Ontraditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"meyvelerin tozlaşmasında bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Erdoğan Ümmügülsüm, Erdoğan Yaşar (14.09.2006-16.09.2006), II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu., 2006

"Arıcılıkta Ekonomik Kayıplara Neden Olan Ayı Zararlılarına Karşı Alınacak Tedbirler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Meslek Yüksek Okullarının Kırsal Kalkınma ve Bölge için önemi İspir Hamza Polat MYO örneği", Erdoğan Yaşar (27.05.2011-29.05.2011), II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"The Importance of honey production for rural areas", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet, “ınternational Rural Development Symposium

"İspir de Rezistanslı fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki balarısı Apis mellifera L kolonilerinin bazı davranışsal özelliklerinin araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Üzümsü Meyvelerin Tozlaşmasında Bal Arılarının Apis mellifera L Yeri ve Önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Potantial of eco tourisim and botanical tourisim in the upper part of the Çoruh Valley", Çakmakçı Ramazan, Erdoğan Yaşar, Ayyıldız Ferit (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Determination of some Behaviour Characteristic of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotiypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1 st İnternational Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Ek Beslemenin Önemi", Sadık Çıvracı, Yaşar Erdoğan, Sakine Yalçın, (01.11.2018-04.11.2018), 2.uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 2018

"Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (24.04.2016-26.04.2016), 13 th Assian Apicultural Association Conference, 2016

"pollen Analysis of honeys from the çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Microscopic Analysis of Honey Sample from Bayburt", Nesrin Ecem Bayram, Yaşar Erdoğan, (29.09.2017-04.10.2017), 45. Apimondia Congress, 2017

"Ecological Fighting Methods Against Honey Bee (Apis mellifera L.) Harms", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Preventions across to bear harmless that cause economic lost in beekeeping", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Beslenmenin Bal Arıları (Apis mellifera L.) Sağlığı Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (01.11.2018-04.10.2018), 2.uluslararası Hayvan Besleme Kongresi, 2018

"Flowers of Coruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Effects of Biological Fertilizers on The Growth and Nutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Şefik Tüfenkçi (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity, 2017

"Biosensor Applications in Beekeeping: Honey Quality and Residue Control Applications", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Dilek Odacı Demirkol, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Determination of the biological properties of some wild fruits grown in Bayburt", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (19.06.2018-23.06.2018), Ecolgy 2018, 2018

"Arılıklarda Eşek Arısı Vespa Spp Zararlısına Karşı Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi özet", Erdoğan Yaşar (27.04.2011-30.04.2011), Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

"Therapeutic Properties of Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), İnternational Agricultural Sciences Congress, 2018

"Şifalı Bal ve Sağlıklı Arılar İçin Doğal Arıcılık", Yaşar Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018

"The Effect of Antibiotic Residues in Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), International Agricultural Science Congress, 2018

"The effect of stress on honeybees", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi Kongre Sergi, 2018

"Organic Beeyards Features", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Beeswax manufacturing and utilization", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Çileklerde Frageria ananassa L enzim aktivitesi ve gelişme üzerine rizobakteriler ve kurakklığın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumend (25.08.2015-29.08.2015), Vıı, 2015

"Effect On Some Honeybee Behavior Of Different Radio Frequency", Yaşar Erdoğan, Nesrin Ecem Bayram, Mahir Murat Cengiz, (29.09.2017-04.10.2017), 45th Apimondia Congress, 2017

"Bazı Bal Arısı Zararlılarına Karşı Geliştirilen Bitkisel Biyolojik ve Mekaniksel Yöntemler", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"Karadut tohumlarının Morus nigra çimlenmesi ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"elektro manyetik radyasyonun bal arısı apis mellifera L ve bitkiler üzerine etkileri", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015 Sempozyumu, 2015

"Çoruh Vadisinde Origanum Acutidens Populasyonlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

"Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi nin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekoturizm Olanakları", Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 20014, 2014

"Opportunıtıes on organıc and alternatıve farms ın Çoruh Valley", Erdoğan Yaşar, Internatıonal Rural Development Symposıum

"Bees wax manifacturing and utilization", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmet (25.09.2009-27.09.2009), “ınternational Rural Development Symposium, 2009

"Preventions across to bear harmless that caus economic lost in beekee", Erdoğan Yaşar, “ınternational Rural Development Symposium

"Organik sebze ve meyve üretiminde tozlayıcı olarak bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Erdoğan Yaşar (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"Çilek yetiştiriciliğinde bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Erdoağan Yaşar, Erdoğan Ümmügülsüm (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"Kimyasal gübrelerin bal arıları Apis mellifera L için taşıdığı riskler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (03.06.2013-07.06.2013), 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"Arı Poleni Üretimi ve Arıcılık Açısından Önemi", Erdoğan Yaşar, Dodoloğlu Ahmey (27.05.2009-29.05.2009), I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu., 2009

"Yukarı Çoruh Havzasında Bal Arısı Apis mellifera L İçin Önemli Olan Bitki Türlerinin Araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014 Sempozyumu, 2014

"Research on essentıal oil content and components of wild ecotype Origanum acutidens in different ecologies of the İspir region", Erdoğan Yaşar (25.09.2009-27.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"İspir Arıcılığının Durumu ve Alternatif Arı Ürünlerinin Üretim Olanakları", Erdoğan Yaşar (12.06.2009-18.06.2009), International Workshop on Defining Alternative Products., 2009

"İspirde arı kovanlarına uygulanan havalandırma ve ısıtma sistemlerinin bal verimine olan etkisi", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008

"İspir de Rezistanslı fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki balarısı Apis mellifera L kolonilerinin bazı Fizyolojik özelliklerinin araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Medical and Aromatic Plants which are the Source of Honey Produced in Çoruh Valley", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (19.09.2019-21.09.2019), International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"organic farming and sustainable rural development çoruh valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (13.10.2014-15.10.2014), 18th Ifoam Organic World Congres, 2014

"Yukarı Çoruh Havzasında yaygın olarak bulunan ballı bitkiler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"ORGANİK ARICILIK", ARI HASTALIK VE ZARARLILARI, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 24-59, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", ORGANİK ARICILIKTA MEVSİMLER UYGULAMALAR, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 4-24, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", BALIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, Gündüz ofset matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 59-69, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA, KAYIT FORMLARI,ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-SERTİFİKASYON", Organik arıcılık ve kayıt tutma, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-4361-78-6, 82-94, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA, KAYIT FORMLARI,ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-SERTİFİKASYON UYGULAMALARI DERS KİTABI", Türkiye Hayvancılığına Kısa Bir Bakış ve Organik Hayvancılıkta Kullanılan Kayıtlar ve Formlar., Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-4361-78-6, 36-54, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı ve Balık Hastalıkları", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 4

"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Hayvansal Üretim", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Sürü Sağlığı Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Salgın Hastalıklar ve Zoonozları", Önlisans, Türkçe, 3

"Veterinerlik Hizmetleri Mevzuatı ve Etik", Önlisans, Türkçe, 5

"Veterinerlik Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Bitki İlişkileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Tarımsal Biyoteknoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Sürdürülebilir Tarım", Önlisans, Türkçe, 2

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Ürünleri Üretim ve Muhafaza Yöntemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 1

"Arı Bakım ve Beslemesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Arıcılıkta Yapay Tohumlama", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Bakım ve Beslenmesi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Davranışları", Önlisans, Türkçe, 3

"Bal ve Bal Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 6

"Arıcılık Uygulamaları-1-2", Önlisans, Türkçe, 8

"Arı Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Anatomi ve Fizyolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arıcılık Alet ve Ekipmanları", Önlisans, Türkçe, 4

"Ballı Bitkiler ve Polinasyon", Önlisans, Türkçe, 6

"Organik Hayvansal Üretimin İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Verim Kontrolleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Tarımsal Savaş ve Arıcılık", Önlisans, Türkçe, 6

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"et Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 3

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"et Ürünleri İşleme Müh.", Lisans, Türkçe, 3

"Tahıl Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Gıda Biyolojisi", Lisans, Türkçe, 5

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Uygulanan Organik Yöntemler.", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Bal Arısı Hastalık ve Zararlarına Karşı Uygulanan Organik Yöntemler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Yönetim Kurulu Başkanı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"İstişare Kurulu Üyesi"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Bşk."

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Bayramoğlu Yem Sanayii", Ziraat Mühendisi, 2009-2009, Ticari (özel)

"Bal arısı kolonilerinde polen toplama saatlerinin bal ve yavru üretimi üzerine olan etkilerinin araştırılması.", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2003-31.12.2004, 5000, 00 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902900 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozisyonlarının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 10000 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDE YETİŞEN YABANİ MEYVE TÜRLERİNİN TESPİTİ, MORFOLOJİK VE BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ ( BAP 2017/01-69001-05)", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2017-01.12.2017, 6000 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının kurulması Projesii", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 58, 621 TÜRK LİRASI

"ARI ZEHİRİ ÜRETİMİNİN BALARISI (Apis mellifera L.) DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-19.12.2017, 9997, 00 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23779 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 63149 TÜRK LİRASI

"Kontrol Altında Üretilen Ana Arılar İle Farklı Bölgeden Satın Alınan Ana Arılardan Oluşturulan Kolonilerin Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması", Yürütücü, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 33333, 2 TÜRK LİRASI

"Değişik Çevresel Faktörlerin Üretilen Balın Miktar ve Kompozisyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.04.2003-15.04.2005, 7500 TÜRK LİRASI

"Bal Arısı Apis Mellifera L Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.05.2003-01.11.2005, 7000 TÜRK LİRASI

"Farklı çevre şartlarının bal verimi ve kalitesi üzerine olan etkileri", Araştırmacı, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.05.2000-15.05.2001, 5000 TÜRK LİRASI

"Yusufeli Bal Üreticiliğini Geliştirme Projesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 30.11.2007-31.12.2008, 68.785, 14 AVRO

"Rural Development Challenges The European Union and Turkey", Uzman, , Avrupa Birliği, Tamamlandı

"Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.01.2007-15.09.2011, 4.178.000 TÜRK LİRASI

"Elektromanyetik Alanın Arı Kolonileri Apis mellifera L Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.12.2010-16.12.2011, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"Yükselti Farkının Arı Kolonileri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.08.2009-03.08.2010, 18750, 00 TÜRK LİRASI

"Rezistanslı ve Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Kışlama Performansları", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.11.2008-17.11.2009, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin ve ballı bitkilerin Tespiti Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.07.2007-13.12.2008, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"İspir Ve Pazaryolu İlçeleri İle Bağlı Köylerinde Doğal Olarak Yetişen Tıbbi ve Ballı Bitkiler İle Bu Bölgelerde Üretilen Balların Polen Kompozisyonlarının Araştırılması", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı

"İç Isıları Dengelenmiş Olan Kovanların Arı Kolonilerinin Davranışsal Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.05.2005-12.12.2006, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Doktor Öğretim Üyesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2016 Yardımcı Doçent İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2003 - 2007 Doktora Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2000 - 2003 Yüksek Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1999 - 2007 Araştırma Görevlisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 - 1999 Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1993 - 1995 Önlisans Özalp Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi