Topluluk İşleyiş Süreci

Öğrenci Toplulukları;
Ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin; toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, beden ve ruh sağlığını korumak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip olarak yetiştirebilmek, bütçe olanakları oranında fırsatlar sağlayarak dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal gereksinimlerini karşılamak, Üniversite içinde ve dışında, Üniversitenin kurumsal kimliğini ön plana çıkaracak, kamuoyunda benimsenmesine ve tanınmasına yardımcı olmak ve tüm Üniversitenin faydalanmasına imkân sağlamak amacıyla kurulmuştur.

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI İŞLEYİŞİ EL KİTABI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLULUK KURULUŞ FORMLARI:
Form 1- Kuruluş Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 2- Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 3- Kurucu Üye Listesi Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 4- Geçici Yönetim Kurul Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 5- Yıllık Faaliyet Plan Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 6- Topluluk İç Yönerge Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 7- Genel Kurul Katılımcı Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 8- Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 9- Kurul Listeleri Formu İçin TIKLAYINIZ.


TOPLULUK GÜNCELLEME FORMLARI:
Form 10- Güncelleme Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 11- Güncelleme Danışman Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 12- Güncelleme Üye Listesi Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 13- Güncelleme Yıllık Faaliyet Plan Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 6- Topluluk İç Yönerge Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 7- Genel Kurul Katılımcı Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 8- Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 9- Kurul Listeleri Formu İçin TIKLAYINIZ.DİĞER FORMLAR:
Form 17- Yıl Sonu Faaliyet Raporu Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 18- Öğrenci Topluluk Sponsorluk Formu İçin TIKLAYINIZ.
Form 19- Üye Kayıt Formu İçin TIKLAYINIZ. 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı