Müfredat
İşletme Bölümü
Ana Müfredat 
(2012 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için)
Bologna 1 (2013-2017 yılları arası kayıtlı öğrenciler için)
Bologna 2 (2018 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)
İktisat Bölümü
Ana Müfredat 
(2012 yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için)
Bologna 1 (2013-2017 yılları arası kayıtlı öğrenciler için)
Bologna 2 (2018 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bologna 1 (2013-2017 yılları arası kayıtlı öğrenciler için)
Bologna 2 (2018 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)
Maliye Bölümü
Bologna 1 (2018 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bologna 1 (2018 yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için)
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı