Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Kalite Yönetim Sistemi Ekibi/Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Doktor Öğretim Üyesi Yılmaz Onur ARİ Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Fetullah BATTAL Üye
Öğretim Görevlisi Şenol KILIÇASLAN Üye
Memur Emine YILDIRIM Üye
Yukarı