Dekan’ın Mesajı
2009 yılında öğretime başlayan fakültemizin temel amacı; kuruluşundan itibaren, eğitim gördüğü alanda çağdaş bilgilerle donanmış, en az bir alanda uzmanlık özellikleri kazanmış, kazandığı bilgileri esnek ve yaratıcı biçimde kullanabilen, sorun çözme ve takım çalışması becerilerini edinmiş ülkeye faydalı gençler yetiştirmektir.

Merkez Dede Korkut Kampüsü içerisinde bulunan Fakültemiz 6076 m2 fiziki alana sahip olup bünyesinde; 120 kişilik  Bilgisayar Laboratuvarı, 149 kişilik çok amaçlı salon, 97 Kişilik Amfi, 1041 Kişilik 10 Derslik bulunmaktadır.

Misyonumuz 

Ekonomi, işletme, kamu yönetimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında, evrensel nitelik ve ölçekte bilimsel üretim yapmak; öğrenci ve öğretim üyelerinin uluslararası hareketliliğini destekleyen yüksek nitelikli programlarla akademik dünya ile bütünleşmiş eğitim vermek; eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma katkıda bulunmaktır.


Vizyonumuz
Araştırma, eğitim-öğretim hizmetleri ve toplumsal katkı ile evrensel düzeyde tanınırlık kazanmış yenilikçi ve sürekli öğrenen bir fakülte olmaktır.