Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Genel Bilgiler

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008'de kurulmuş olup ilk olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır. Bünyesinde İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümleri bulunmaktadır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. 

İktisat, İşletme Bölümlerinde 1. 2. 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam edilmektedir.

 

Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı

(Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Dâhil Toplam Öğrenci Sayıları)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 412 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.

 
Bölümler Öğrenci Sayıları - Lisans Yüksek Lisans ve Doktora
İktisat 61 Yüksek Lisans: 7
İşletme 71 Yüksek Lisans: 7, Doktora: 3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 236 Yüksek Lisans: 50
Maliye 1  
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik 43  


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bünyesinde 22 (Yirmiiki) öğretim üyesi, 2 (iki) öğretim görevlisi 16 (Onaltı) araştırma görevlisi ( 3’ü ÖYP) üzere 40 (Kırk) akademisyen bulunmaktadır.

Ünvan Akademik Personel
Profesör 1
Doç. Dr. 11
Dr. Öğretim Üyesi 12
Arş. Gör. Dr. 4
Arş. Gör. 10
Öğr. Gör. 2
Toplam 40


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Personel Sayısı:

Fakültemizde 6(Altı) idari personel istihdam edilmektedir.

Ünvan İdari Personel
Fakülte Sekreteri 1
Şef 1
Bilgisayar İşletmeni 2
VHKİ -
Memur 1
Tekniker 1
Toplam 6


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezun Öğrenci Sayısı
 

Bölüm Mezun Öğrenci Sayısı
İktisat 1190
İşletme 1013
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 448
Maliye 1
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik -
Toplam 2652


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fiziki İmkânları

Merkez Dede Korkut Kampüsü içerisinde bulunan Fakültemiz 6076 m2 fiziki alana sahip olup bünyesinde; 120 kişilik Bilgisayar Laboratuvarı (60+60), 149 kişilik çok amaçlı salon, 97 Kişilik Amfi, 1041 Kişilik 10 Derslik (85metrekare) bulunmaktadır. Tüm derslik ve laboratuvarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı