Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Genel Bilgiler

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008 de kurulmuş olup ilk olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır. Bünyesinde İktisat, İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ve Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret bölümleri bulunmaktadır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. 

İktisat, İşletme Bölümlerinde 1. 2. 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam edilmektedir.

 

Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı

(Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Dâhil Toplam Öğrenci Sayıları)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 491 öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Tablo 1:

Bölümler

  Öğrenci Sayısı

İktisat Bölümü

100

İşletme Bölümü

137

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

236

Maliye

2

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

16     

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

491

Tablo 2:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Sayıları

İktisat (Yüksek Lisans)

17

İşletme (Yüksek Lisans)

83

İşletme (Doktora)

2

TOPLAM

102

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bünyesinde 22 (Yirmiiki) öğretim üyesi, 2 (iki) öğretim görevlisi 16 (Onaltı) araştırma görevlisi ( 3’ü ÖYP) üzere 40 (Kırk) akademisyen bulunmaktadır.

 

Tablo 3 :

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Prof. Dr.

1

1

Doç. Dr.

11

11

Dr.Öğretim Üyesi

11

11

Arş. Gör.

13

16

Arş. Gör. (ÖYP)

3

Öğrt. Gör.

2

2

Okutman

-

-

Toplam

40

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Personel Sayısı:

Fakültemizde 6(Altı) idari personel istihdam edilmektedir.


Tablo 4:
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezun Öğrenci Sayısı

İktisat

1174

İşletme

986

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Kamu Yönetimi)

393

TOPLAM

2553

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fiziki İmkânları

Merkez Dede Korkut Kampusü içerisinde bulunan Fakültemiz 6076 m2 fiziki alana sahip olup bünyesinde;

120 kişilik Bilgisayar Laboratuarı,(60+60)

149 kişilik çok amaçlı salon

97 Kişilik Amfi

1041 Kişilik 10 Derslik, (85metrekare)

Tüm derslik ve laboratuarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı