Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2008 de kurulmuş olup ilk olarak 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılmıştır. Bünyesinde İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve Uluslar arası İlişkiler bölümleri bulunmaktadır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2009 yılında ilk öğrencileri ile buluştu. 

İktisat, İşletme Bölümlerinde 1. 2. 3 ve 4. Sınıfta eğitim öğretim devam edilmektedir.

 

Bölümlere Göre Öğrenci Dağılımı

(Birinci Öğretim ve İkinci Öğretim Dâhil Toplam Öğrenci Sayıları)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde halen gündüz ve ikinci öğretimde olmak üzere 1457öğrenci eğitim-öğretime devam etmektedir.

 

Tablo 1:

Bölümler

  Öğrenci Sayısı

İktisat Bölümü

942

İşletme Bölümü

858

     

TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI

1800

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Personel Sayısı

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Bünyesinde 13 (Onüç) öğretim üyesi, 3 (üç) öğretim görevlisi 32 (Otuziki) araştırma görevlisi ( 19’ı ÖYP) üzere 48 (Kırksekiz) akademisyen bulunmaktadır.

 

Tablo 2 :

Akademik Unvanı

Sayı

Toplam

Prof. Dr.

1

1

Doç. Dr.

2

2

Dr.Öğretim Üyesi

10

10

Arş. Gör.

13

32

Arş. Gör. (ÖYP)

19

Öğrt. Gör.

3

3

Okutman

-

-

Toplam

48

 

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İdari Personel Sayısı:

Fakültemizde 12(Oniki) idari personel istihdam edilmektedir.

Ayrıca Kısmi zamanlı olarak 6 (Beş) öğrenci çalıştırılmaktadır.

 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fiziki İmkânları

Merkez Dede Korkut Kampusü içerisinde bulunan Fakültemiz 6076 m2 fiziki alana sahip olup bünyesinde;

120 kişilik Bilgisayar Laboratuarı,(60+60)

149 kişilik çok amaçlı salon

97 Kişilik Amfi

1041 Kişilik 10 Derslik, (85metrekare)

Tüm derslik ve laboratuarlarda projeksiyon cihazları bulunmaktadır.