Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kontrol Faaliyetleri Standartları (KFS)
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart - 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Faaliyetleri Standartları (7)

Kontrol Faaliyetleri Planlama Süreci
Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Uygulanan Kontrol Yöntemleri
Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri

Standart - 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Kontrol Faaliyetleri Standartları (8)

Standart - 9:  Görevler Ayrılığı
Kontrol Faaliyetleri Standartları (9)
     
KF EK-1: Kontrol Faaliyetleri Listesi

Standart -10: Hiyerarşik Kontroller 
Kontrol Faaliyetleri Standartları (10)

      HK EK-1: Mali İşlemler
      HK EK-3: Taşınır İşlemler
      HK EK-4: Eğitim Öğretim İşlemleri
      HK EK-5: Yötetim İşlemleri


Standart - 11: Faaliyetlerin Sürekliliği
Kontrol Faaliyetleri Standartları (11)
      FS EK-1:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Yönetim İşleri
      FS EK-2:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Mali İşler - Taşınır İşleri

Standart - 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kontrol Faaliyetleri Standartları (12)
 
Yayın Tarihi: 
Yukarı