Kontrol Faaliyetleri Standartları (KFS)
KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

Standart - 7: Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Faaliyetleri Standartları (7)

Kontrol Faaliyetleri Planlama Süreci
Kontrol Faaliyetlerinin Sınıflandırılması

Sağlık Bilimleri Fakültesinde Uygulanan Kontrol Yöntemleri
Kontrol Faaliyetleri Yöntemleri

Standart - 8: Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
Kontrol Faaliyetleri Standartları (8)

Standart - 9:  Görevler Ayrılığı
Kontrol Faaliyetleri Standartları (9)
     
KF EK-1: Kontrol Faaliyetleri Listesi

Standart -10: Hiyerarşik Kontroller 
Kontrol Faaliyetleri Standartları (10)

      HK EK-1: Mali İşlemler
      HK EK-3: Taşınır İşlemler
      HK EK-4: Eğitim Öğretim İşlemleri
      HK EK-5: Yötetim İşlemleri


Standart - 11: Faaliyetlerin Sürekliliği
Kontrol Faaliyetleri Standartları (11)
      FS EK-1:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Yönetim İşleri
      FS EK-2:  'Süreli Yazılar İş Takip Çizelgesi' - Mali İşler - Taşınır İşleri

Standart - 12: Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Kontrol Faaliyetleri Standartları (12)
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı