Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
İzleme Standartları
Standart - 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
İzleme Standartları (17)


Standart - 18: İç Denetim
İzleme Standartları (18)

 
Yayın Tarihi: 
Yukarı