Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart - 13: Bilgi İlteişim
Bilgi ve İletişim Standartları (13)


Standart - 14: Raporlama
Bilgi ve İletişim Standartları (14)


Standart - 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Bilgi ve İletişim Standartları (15)


Standart - 16: Hata, Ususlsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Bilgi ve İletişim Standartları (16)
 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı