Mobile Logo Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bilgi ve İletişim Standartları
Standart - 13: Bilgi İlteişim
Bilgi ve İletişim Standartları (13)


Standart - 14: Raporlama
Bilgi ve İletişim Standartları (14)


Standart - 15: Kayıt ve Dosyalama Sistemi
Bilgi ve İletişim Standartları (15)


Standart - 16: Hata, Ususlsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Bilgi ve İletişim Standartları (16)
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı