Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU DUYURUSU
Öğrencilerimiz diğer üniversitelerde yapılan yaz okullarından ders alabilirler. Diğer üniversitelerden ders almak isteyen öğrencilerimizin, başvuru dilekçesini doldurup ekine ilgili üniversitenin web sitesinden alacakları ders içeriğini ekleyerek başvuru yapmaları gerekmektedir.
Öğrencilerimiz başvurularını şahsen, vekâleten (noter) ya da posta (kargo) yolu ile yapabilirler. Faks ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yapılan başvurular ilgili birim kurulları tarafından değerlendirilecek olup alınan kararların öğrencilere tebliği ise şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılacaktır.
Öğrencilerimiz, başvurularının ilgili kurul tarafından onaylanması halinde diğer üniversitelerden ders alabilirler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
1. Başvuru Dilekçesi (Yaz Okulunda Farklı Üniversitelerden Ders Alma Başvuru Formu) için tıklayınız.
2. Karşı Üniversiteden Alınacak Ders İçerikleri
3. Kimlik Fotokopisi
Not: Yaz okulunda bir öğrenci, en fazla yirmi kredi/AKTS’yi aşmayacak şekilde beş derse kayıt yaptırabilir. Ancak, yaz okulunda bir öğrencinin alacağı derslerin haftalık ders saati toplamı kırk saatten fazla olamaz.
 
 
 
 
 
 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı