Article

 1. Çetinkaya Özdemir Serap, Semerci Çakmak Vahide, Sönmez Sarı Ebru,"Development of the Diabulimia Knowledge Level Scale",Archives of Psychiatric Nursing,Q2,vol.46,pp:139 - 145, 2023
 2. Çetinkaya Özdemir Serap, Semerci Çakmak Vahide, Ziyai Nasibe Yağmur, Çakır Emine,"Experiences of İntensive Care Nurses Providing Care to the Victims Of kahramanmaraş Earthquakes",Nursing in Critical Care,Q1, 2023
 3. Çetinkaya Özdemir Serap, Semerci Çakmak Vahide, Metin Tuba,"Effect of Alexithymia Severity on Attitudes Toward Hypertension Prevention in Adults: a Cross-Sectional Study",MAS Journal of Applied Sciences,vol.8,no:3,pp:511 - 519, 2023
 4. Metin Tuba, Semerci Çakmak Vahide, Çetinkaya Özdemir Serap,"Hipertansiyon Hastalarının Tanımlayıcı Özellikleri ve Aleksitimi Düzeyleri Öz Etkililik Düzeylerinin Yordayıcısı Mıdır?",Celal Bayar Universitesi Saglık Bilimleri Enstitusu Dergisi,vol.10,no:3,pp:188 - 197, 2023
 5. Semerci Çakmak Vahide, Seven Ahmet,"Nurses Fear of Covıd-19 and Job Motivation Levels: a Cross-Sectional Study",Online Turk Saglik Bilimleri Dergisi,vol.8, 2023
 6. Sönmez Sarı Ebru, Semerci Çakmak Vahide,"Fear of Breast Cancer and Health Literacy Levels in Working Women: a Cross-Sectional Study",International Journal of Caring Sciences,vol.16,no:2,pp:930 - 938, 2023
 7. Semerci Çakmak Vahide, Sönmez Sarı Ebru, Akeren Zahide,"Üniversite Öğrencilerine Verilen Akılcı İlaç Kullanımı Dersinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi",Yükseköğretim ve Bilim Dergisi,vol.13,no:2,pp:280 - 286, 2023
 8. Sönmez Sarı Ebru, Kırbaş Zila Özlem, Güneş Hüseyin, Akeren Zahide, Semerci Çakmak Vahide,"Üniversite Öğrencilerinin Sosyotelizme Maruz Kalma ve Sosyotelist Olma Durumlarının İncelenmesi",Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,vol.16,no:2,pp:209 - 218, 2023
 9. Semerci Çakmak Vahide, Karkın Pakize Özge, Bolsoy Nursen, Sezer Gözde,"The Effect of Health Literacy Level on Breastfeeding and Delivery Styles in Women",Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi,vol.12,no:2,pp:443 - 449, 2023
 10. Güneş Hüseyin, Semerci Çakmak Vahide, Kırbaş Zila Özlem,"Hemşirelerin Aşı Karşıtlığı Düzeylerinin Belirlenmesi",Mersin Universitesi Saglik Bilimleri Dergisi,vol.16,no:1,pp:93 - 102, 2023
 11. Semerci Çakmak Vahide, Sönmez Sarı Ebru, Seven Ahmet,"Validity and Reliability of the Turkish Version of the Death Literacy Index",OMEGA - Journal of Death and Dying,Q2, 2023
 12. Semerci Çakmak Vahide, Uysal Keme Zehra, Ünal İlkay, Öztürk Can Hafize,"Investigating the Reasons for Using the Withdrawal Method and Quitting of Women Applying to the Family Planning Clinic to Use an Effective Family Planning Method",Forbes Journal of Medicine, 2021
 13. Semerci Çakmak Vahide, Çınar Pakyüz Sezgi,"The Effects of Education Given by Nurses on Rational Drug Use and Health Literacy of Patients Receiving Hypertension Treatment",Journal of Nursing and Midwifery Sciences,vol.8, 2021
 14. Semerci Çakmak Vahide, Çınar Pakyüz Sezgi,"A Methodologıcal Study: Development of the Ratıonal Drug Use Scale",Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences,vol.23,no:4,pp:498 - 507, 2020
 15. Semerci Çakmak Vahide, Çınar Nursan,"Turkish Adolescent Perceptions About the Effects of Water Pipe Smoking on Their Health",Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,vol.16,no:18,pp:8645 - 8652, 2015
 16. Semerci Çakmak Vahide, Şahin Sevil,"Annedeki Obezitenin Emzirmeye Etkisi",YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK E-DERGİSİ, 2014
 17. Semerci Çakmak Vahide, Çınar Nursan,"Gençler Arasında Giderek Yaygınlaşan Nargilenin Sağlığa Etkileri",YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK E-DERGİSİ, 2014
 18. Çınar Nursan, Semerci Çakmak Vahide,"Is Waterpipe Smoking Becoming Increasingly Widespread Among the Youth?",Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,vol.15, 2014