Lecturer PhD Turgay Kabak

"Dadaloğlu’nun Şiirlerine Ekoeleştirel Bir Yaklaşım", Turgay Kabak, Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2018

"Şamanizmden Aleviliğe Dini Ritüellerde Rakı ile Kımızın İşlev ve Önemi", Turgay Kabak, Karadeniz, 2012

"Gürcüler ve İslam Öncesi Türkler", Turgay Kabak, Karadeniz Araştırmaları, 2014

"Dede Korkut’ta Aşk", Turgay Kabak, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018

"Giresun da 1980’lerde Bir Katliamın Destanı: Arkaplanı ve İncelemesi", Mevlüt Kaya, Turgay Kabak, Uluslarası Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2016

"Bağdat’tan Görele’ye Mektuplar (Esir Abdülhamid’in Anıları 1895-1966)", Turgay Kabak, Karadeniz Araştırmaları, 2017

"Bamsı Beyrek Boyunun Trabzon Varyantı Bası Böyrek Üzerine Bir İnceleme", Turgay Kabak, Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 2020

"Yerel Mutfaktan Ulusal Mutfağa Kuymak’ın Seyrinin Kültür Endüstrisi Açısından İncelenmesi", Turgay Kabak, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Sabır Ağacı Roman Serisinde Kült ve Sembol Olarak Ağaç", Kürşad Kara, Turgay Kabak, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2019

"Trabzon-Arsin İlçesi Düğün Adetleri", Turgay Kabak, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2017

"Toplumsal Ekoloji Bağlamında Türklerin Doğa ile İlişkilerine Genel Bir Bakış: Mandıra Filozofu Filminin Düşündürdükleri", Turgay Kabak, Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (teke), 2018

"“Nasreddin Hoca Fıkralarında Türk Mitolojisinin ve Halk İnanışlarının İzleri”", Turgay Kabak, Karadeniz, 2012

"Mut İlçesi Hacıahmetli Köyü Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme", Turgay Kabak, Karadeniz, 2018

"Rize İli’nde Ölüm Etrafında Gelişen Halk İnanışları", Turgay Kabak, Palimpsest International Journal For Linguistic, Literary And Cultural Research, 2018

"“Silifke Halk İnanış ve Uygulamalarında Çarşamba Gününün Yeri ve Önemi”", Turgay Kabak, Karadeniz, 2011

"Trabzon Kent Kültürünün Mekansal Hafızasına Bir Örnek: Tarihi Kalkanoğlu Pilavı", Turgay Kabak, Karadeniz Havzası Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2015

"Silifke Uzuncaburç’ta Geleneksel Yöntemlerle Pekmez Yapımı Üzerine Halk Bilimsel Bir İnceleme", Turgay Kabak, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2020

"Rize Yöresindeki Obur ve Cadı ile İlgili İnanış ve Uygulamalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme", Turgay Kabak, (02.06.2016-04.06.2016), Uluslararası Türk Dünyası Kültür Araştırmaları Sempozyumu, 2016

"Dede Korkut Kitabı Türkmen Sahra Nüshasında Hayvanlar Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", Turgay Kabak, (22.07.2019-22.07.2019), Uluslararası Dede Korkut’xxun İzinde Sözünde Çalıştayı, 2019

"Bayburt Kent Kültürünün Mekansal Hafızasında Dede Korkut", Turgay Kabak, (25.04.2019-27.04.2019), Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu, 2019

"Nevşehir-Derinkuyu İlçesi’nde Doğum İle İlgili İnanış ve Uygulamalar", Turgay Kabak, (16.11.2011-19.11.2011), I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, 2011

"Dede Korkut ta Aşk", Turgay Kabak, (28.02.2017-01.03.2017), Korkut Ata Dan Günümüze Aşıklık Geleneği, 2017

"Trabzon-Akçaabat’taki Geleneksel Fırıncılık ve Ekmek Yapım Teknikleri Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme", Turgay Kabak, (26.04.2013-28.04.2013), Dünden Bugüne Akçaabat Sempozyumu, 2013

"Doğu Karadeniz Bölgesi Halk İnanışlarında Toprak", Turgay Kabak, (13.10.2017-15.10.2017), Halk Kültüründe Toprak Uluslarası Sempozyumu, 2017

"Ardahan-Çıldır İlçesi Şah Bezeme Geleneği İle Nevşehir-Ürgüp İlçesi Nahıl Övme Geleneği Üzerine Mukayeseli Bir İnceleme", Turgay Kabak, (04.07.2012-08.07.2012), Xııı. Uluslararası Çıldır Göl Festivali ve Uluslararası Âşıklar Şöleni, 2012

"Yöresel Mutfak Kavramı Bağlamında Kıtlıktan Kış GünlerininVazgeçilmezi Kartola Bayburt Mutfak Kültüründe Patates", Turgay Kabak, (07.11.2019-09.11.2019), ıı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Gümüşhane, 2019

"Su ile İlgili İnanış ve Uygulamaların Toplumsal Ekoloji Bağlamında Değerlendirilmesi", Turgay Kabak, (08.11.2018-10.11.2018), Motif Vakfı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2018

"Giresun Yöresi Geleneksel Mutfak Kültürü Üzerine Bazı Tespitler", Turgay Kabak, (21.06.2019-23.06.2019), 2. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu (ıbsess), 2019

"Nevşehir Halk Kültürü I", “Nevşehir Yöresi Halk İnanışları”, Nevşehir Üniversitesi, Dr. Adem Öger, 978-605-4163-01-4, 49-65, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", SERVERÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü", RUFAÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", HAŞİMÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", KEŞFȊ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", EFKARİ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", İSMAİL, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Halk Bilimi El Kitabı", Beslenme ve Mutfak Ekseninde Somut Kültürel Unsurlar, Motif Vakfı Yayınları, Dr. Mustafa AÇA, 978-975-9049-23-2, 280-291, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", ŞÖHRETÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", RAHMANî, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", NİYAZÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı El Kitabı", OSMAN, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", KAHRÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü", ŞAMİLÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Takvim Kitabı", Trabzon ve Rize de Halk Takvimi, Kitabevi, Emine Gürsoy Naskali- Burcu Yanıklar, 978-605-9506-37-3, 93-114, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Pazar Kitabı", Rize İli Pazar İlçesi Pazarcılık Kültürü, Kitabevi, Emine Gürsoy Naskali, 978-605-7819-31-4, 287-306, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hayvancılık Etrafında Gelişen Silifke Yöresi Dokuma Kültürü", Gece Kitaplığı, 978-605-288-768-4, Bilimsel Kitap

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", SIDKÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü", MAHCUBÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", RECÂÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü", ŞAHİNOĞLU, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", OSMAN, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Rize Halk Kültürü -Sözlü Kültür-", Gece Kitaplığı, 978-605-288-819-3, Bilimsel Kitap

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", YESARÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", CESİMİ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü", SAİDÎ, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Öcal Oğuz vd., Ansiklopedi Maddesi, Kitap Bölümü

"Türk Dünyası Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Kaynaklar", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Bilimi", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Destanları ve Destancılık Geleneği", Lisans, Türkçe, 2

"Geleneksel Türk Tiyatrosu", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Halk Edebiyatı 1", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 2

"Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2

"Aşıklık Geleneği", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Bilimi Çalışmalarında Metod-ı", Doktora, Türkçe, 3

"Türk Halk Edebiyatına Giriş ı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Destanları ve Destancılık Geleneği", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mitoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Dünya Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Türk Halk Edebiyatı v", Lisans, Türkçe, 4

"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Doktora, Türkçe, 3

"Türk Mitolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Halk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Halk Edebiyatına Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Dünya Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 3

"Çocuk Folkloru", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Tarihi Bayburt Hamamları ve Hamam Kültürü Üzerine Bir İnceleme", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-27.02.2019, 1499 TÜRK LİRASI

"Türk Halk Bilimi ve Etnografyası Perspektifinden Giresun Trabzon ve Rize Yöreleri Çobanlık Mesleği ve Hayvancılık Kültürü Üzerine Bir Alan Araştırması", Öğretim Görevlisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 15.07.2015-04.10.2016, 65.000 TÜRK LİRASI

"Rize Yöresi Halk Bilgisi ve Sözlü Kültür Geleneğinin Halkbilimsel Açıdan İncelenmesi Projesi", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.03.2014-30.12.2015, 27.500

"Mersin-Silifke İlçesinde Hayvancılık Etrafında Gelişen Dokumacılık Kültürünün Derlenmesi ve Bilimsel Bir Envanterinin Çıkarılması", Doktor Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi, -tübitak 3001, Tamamlandı, 01.04.2016-01.04.2019, 72.760, 00 TÜRK LİRASI

"2017 İlköğretim Türkçe Öğretim Programına İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri (erzurum İli Örneği)", Yüksek Lisans, Elif Şahin

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2019 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Yardımcı Doçent Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2016 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2009 - 2011 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı (yl) (tezli), Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
2004 - 2008 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Giresun Üniversitesi