Graduate Thesis Advisor.

  1. Mehmet ÜNSAL, "Okul Yöneticilerinin Toksik Liderlik Davranışları ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  2. Bedrettin DOLANBAY, "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Liderlik Yönelim, Öz Etkililik-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  3. Ramazan AKKUŞ, "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutum, Sosyal-Duygusal Yetkinlik ve Sosyal Görünüş Kaygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  4. Adem BULUT, "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği)", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  5. Osman GIDIK, "Bölgesel Amatör ve Profesyonel Lig Futbolcularının Transfer Şartları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2021, Tamamlandı