Campus

 1. Bulut Adem, Karataş İsmail, Adatepe Eda (19.10.2023 - 21.10.2023), "Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Liderlik Davranışlarına İlişkin Öz Algıları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği)", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
 2. Çolpan Sibel, Karataş İsmail, Elçi Gürkan (13.10.2016 - 16.10.2016), "G8 Ülkelerinin Gsyh'larının Dünya Olimpiyatlarındaki Sportif Başarılarına Etkilerinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016
 3. Sarıkabak Murat, Recep Ali Asker, Karataş İsmail, Ayrancı Mert, Eyuboğlu Ender (25.04.2018 - 27.04.2018), "Bocce Sporcularının Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Araştırılması", presented at the 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 4. Sarıkabak Murat, Eyuboğlu Ender, Recep Ali Asker, Karataş İsmail, Ayrancı Mert (25.04.2018 - 27.04.2018), "Bocce Sporcularının Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zekâ Düzeylerinin Araştırılması", presented at the 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 5. Karataş İsmail (22.11.2021 - 24.11.2021), "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Spor Endüstrisi Bağlamındaki Tüketici Risk Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Bayburt Üniversitesi Örneği", presented at the 7. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, 2021
 6. Karataş İsmail (25.11.2021 - 26.11.2021), "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Güdülenmiş Tüketici Yenilikçilikleri ile Satın Alma Davranışları Arasındaki İlişkilerin Spor Endüstrisi Bağlamında İncelenmesi: Bayburt Üniversitesi Örneği", presented at the 1. ULUSLARARASI SPOR VE SOSYAL BİLİMLERE MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM KONGRESİ, 2021
 7. Zorba Erdal, Türkmen Mutlu, Akyüz Hayri, Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 8. Akyüz Hayri, Karataş İsmail, Gönülateş Süleyman, Uzun Meliha, Yermakhanov Baglan (25.04.2018 - 27.04.2018), "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 9. Karataş İsmail, Tuzcuoğulları Ömer Tarkan, Hazar Muhsin (29.11.2020 - 30.11.2020), "Gaziantep Yöresine Ait Geleneksel Çocuk Oyunu: Culuba Girdirmeç", presented at the IX. ULUSLARARASI TÜRK HALKLARI GELENEKSEL SPOR OYUNLARI SEMPOZYUMU, 2020
 10. Türkmen Mutlu, Kul Murat, Gönen Mevlüt, Karataş İsmail, Ceyhan Mehmet Ali, Yıldırım Ümit, Türker Üstün, Ustabulut Mete Yusuf (22.05.2021 - 23.05.2021), "Bayburt Üniversitesi Öğrencilerinin Modern Okçuluk ile Fiziksel Parametre Değişimlerinin İncelenmesi", presented at the 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, 2021
 11. Karataş İsmail, İlhan Ekrem Levent, Bozkuş Taner (07.11.2020 - 09.11.2020), "Sporun Psikolojik Sağlamlık Üzerindeki Etkisinde Benlik Saygısının Aracılık Rolü: Bedensel Engelli Sporcu ve Sedanter Bireyler Üzerine Bir Araştırma", presented at the 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2020
 12. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 13. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (19.10.2017 - 22.10.2017), "Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 14. Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Gönülateş Süleyman (25.04.2018 - 27.04.2018), "Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 15. Zorba Erdal,Türkmen Mutlu,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (05.04.2018 - 08.04.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
 16. Canca Yağmur,Kul Murat,Karataş İsmail,Dilek Ahmet Naci,Mülhim Mustafa Alper,Can Hüseyin (15.11.2018 - 18.11.2018), "Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri ile Öz-Güven Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği", presented at the 3. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2018
 17. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (10.10.2018 - 12.10.2018), "The Investigation of the Relationship Between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness", presented at the First Eurasian Sport Sciences Congress, 2018
 18. Apan Mehmet,İslamoğlu Mehmet,Karataş İsmail (12.09.2018 - 14.09.2018), "Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’dan Kanıtlar", presented at the Business & Organization Research Conferences, 2018
 19. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (25.04.2018 - 27.04.2018), "Elit Düzey Güreşçilerin Serbest Zaman Etkinliklerine Yönelik Doyum ve Stres Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018
 20. Apan Mehmet,Karataş İsmail (26.04.2018 - 29.04.2018), "Kobi’lerin İşletme Sermayesi Yönetimini Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler Üzerine Borsa İstanbul’da Bir Araştırma", presented at the INNOVATION AND GLOBAL ISSUES IN SOCIAL SCIENCES III KONGRE, 2018
 21. Yaşartürk Fatih,Kural Sercan,Karataş İsmail,Akyüz Hayri,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 22. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (15.11.2017 - 18.11.2017), "Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 23. Yaşartürk Fatih,Akyüz Hayri,Karataş İsmail (15.11.2017 - 18.11.2017), "Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", presented at the 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
 24. Şenlik Zeynel Abidin,Kul Murat,Karataş İsmail,Mülhim Mustafa Alper (19.10.2017 - 22.10.2017), "Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Down Sendromlu Çocukların Ruhsal Uyum Düzeylerine Etkisi", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 25. Kelleş Fikret,Kul Murat,Karataş İsmail,Mülhim Mustafa Alper (19.10.2017 - 22.10.2017), "Gençlik Merkezindeki Serbest Zaman Etkinliklerine Katılan Bireylerin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi: Adıyaman İli Örneği", presented at the 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
 26. Altuntaş Ekrem Ali,Kul Murat,Karataş İsmail (13.10.2016 - 16.10.2016), "Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", presented at the Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016
 27. Yaşartürk Fatih,Kul Murat,Elçi Gürkan,Karataş İsmail,Altuntaş Ekrem Ali (13.04.2016 - 15.04.2016), "Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", presented at the 5. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2016
 28. Akyüz Hayri,Yaşartürk Fatih,Karataş İsmail,Türkmen Mutlu (10.05.2017 - 12.05.2017), "Rekreasyon Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zaman Motivasyonlarının Mutluluk Düzeyleri Üzerine Etkisi", presented at the 10. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2017