Lecturer Hüsniye Bülbül

"EXAMINING NUTRITIONAL HABITS OF SOCCER PLAYERS AT YOUTH DEVELOPMENT TEAMS’’ , Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH", Nazmi Sarıtaş, Hüsniye Bülbül, Mustafa Can Koç, Şule Kırbaş, Scıence, Movement And Health, 2016

"DETERMINATION OF THE EATING HABITS AND PHYSICAL ACTIVITY STATUS OF THE WOMEN WHO DO SPORTS IN KAYSERI Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH", Hüsniye Bülbül, Nazmi Sarıtaş, Scıence, Movement And Health, 2015

"4 Haftalık Düzenli Yapılan Aerobik Egzersiz Programının Sedanter Bireylerin Vücut Kompozisyonu Üzerine Etkileri", Hüsniye Bülbül, Özge Muğul, Serdar Büyükipekci (17.05.2013-19.05.2013), 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2013

"EXAMINING NUTRITIONAL HABITS OF SOCCER PLAYERS AT YOUTH DEVELOPMENT TEAMS", Nazmi Sarıtaş, Hüsniye Bülbül, Mustafa Can Koç, Şule Kırbaş, (20.05.2016-21.05.2016), Internatıonal Scıentıfıc Conference“perspectıves ın Physıcal Educatıon And Sport, 2016

"Yüzme Yapan Ve Havuz Kloruna Maruz Kalan Kişilerde Klorun Bazı Kan Parametrelerine Etkisi", Hüsniye Bülbül, Özge Muğul, Serdar Büyükipekci (17.05.2013-19.05.2013), 6. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2013

"Determination Of The Eating Habits And Physical Activity Status Of The Women Who Do Sports In Kayseri", Hüsniye Bülbül, Nazmi Sarıtaş, (22.05.2015-23.05.2015), 15th Annual International Scientific Conference “perspectives in Physical Education And Sport, 2015

"Kayseri’de Futbol Oynayan Sporcuların Futbola Başlama Nedenleri ve Beklentileri", Hüsniye Bülbül, Eyüp Akbaş, (21.05.2014-23.05.2014), 1.ınternational Sport Science Tourism And Recreation Student Congress, 2014

"Futbolcuların Başarı Odaklı Motivasyon Düzeylerinin Belirlenmesi", Hüsniye Bülbül, Üstün Türker, Savaş Yılmaz, Emre Bilgin (24.04.2019-26.04.2019), 12. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi, 2019

"Üniversite Seçmeli Dersler Grubu (beden Eğitimi ve Sporda Liderlik)", Lisans, Türkçe, 2

"Uzmanlık Spor Dalı Teorisi ı (voleybol)", Lisans, Türkçe, 5

"Yüzme", Lisans, Türkçe, 5

"Antrenörlük Eğitimi ve İlkeleri", Lisans, Türkçe, 2

"Genel Cimnastik", Lisans, Türkçe, 4

"Voleybol", Lisans, Türkçe, 4

"Sporda Yetenek Seçimi", Lisans, Türkçe, 2

"Spor Masajı", Lisans, Türkçe, 4

"Yüzme", Lisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Dalı Teorisi ı", Lisans, Türkçe, 5

"Bireysel Sporlar Iıı (step-aerobik)", Lisans, Türkçe, 4

"Ritim Eğitimi ve Dans", Lisans, Türkçe, 4

"Atletizm ı", Lisans, Türkçe, 4

"Uzmanlık Spor Dalı Teorisi ıı (voleybol)", Lisans, Türkçe, 5

"Yaşam Boyu Spor", Lisans, Türkçe, 2

"Uzmanlık Spor Dalı Teorisi Iıı (voleybol)", Lisans, Türkçe, 5

"Beden Eğitimi ve Sporda Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Antrenörlük Uygulaması ı", Lisans, Türkçe, 8

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Komisyon Üyeliği"

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.ş.", Eğitmen, 2011-2014, Diğer

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2015 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2012 - 2014 Yüksek Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri (yl) (tezli), Erciyes Üniversitesi
2008 - 2012 Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Erciyes Üniversitesi