Article

  1. Demir Fatih, İlhan Elif,"Students’ Self-Directed Online Learning Skills in Distance Higher Education: Students’ Voice and Faculty Members’supports",Physco-Educational Research Reviews,vol.11,no:1,pp:174 - 193
  2. Demir Fatih, Yılmaz Sevda,"Milli Eğitim Şûralarında Ahlak ve Değer Eğitimi ile İlgili Alınan Kararlara Yönelik Bir Değerlendirme",Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi,vol.6,no:1,pp:80 - 104
  3. Ada Kübra,Demir Fatih,Öztürk Mesut,"Examination of Sixth Grade Students’xx Problem-Posing Skills: a Case Study",Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi,vol.11,no:1,pp:210 - 240
  4. Demir Fatih,İlhan Elif,Kalaycı Atay Nurdan,"Yükseköğretimde Hedeflenen Dönüşümü Gerçekleştirme Araçlarından Eğitim Programı 4.0",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.14,pp:432 - 469
  5. Demir Fatih,Duman Tayip,"Türkiye’de Cumhuriyetin İlanıyla Birlikte Yetiştirilecek Bireylere Kazandırılması Düşünülen Temel Nitelikler",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.13,no:25,pp:41 - 56