Campus

  1. Yılmaz Sevda, Demir Fatih (01.12.2021 - 03.12.2021), "Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Yer Alan Değerlerin Kazanımlara Yansıma Durumu ve Devamlılığı", presented at the III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 2021
  2. Demir Fatih, Yılmaz Sevda (01.12.2021 - 03.12.2021), "Milli Eğitim Şûralarında Ahlak ve Değer Eğitimi ile İlgili Alınan Kararlara Yönelik Bir Değerlendirme", presented at the III. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, 2021
  3. İlhan Elif,Demir Fatih (09.10.2019 - 12.10.2019), "Evaluation of Competency-Based Medical Education Curriculum ın Hihger Education", presented at the 7 th International Conference On Curriculum and Instruction, 2019
  4. Demir Fatih,Duman Tayip (04.04.2019 - 04.04.2019), "Cumhuriyet Dönemi İlkokul Programlarında Yetiştirilmek İstenen İnsan Modelinin Temel Nitelikleri (1923-2005)", presented at the 4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimler Kongresi, 2019
  5. Kalaycı Atay Nurdan,İlhan Elif,Demir Fatih (27.09.2018 - 28.09.2018), "Endüstri 4.0 Doğrultusunda Üniversite Öğrencilerine Kazandırılması Amaçlanan Temel Nitelikler İçin Eğitim Programı 4.0", presented at the EDUCCON 2018 CONFERENCE, 2018