Academic Works
"Bölüm Başkanı"
Muhammed Enes Kan
Managements
"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Posta Taşımacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Kıymetli Evrak Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Sezer, F., “Endüstri 4.0 ve Eko-ekonomi: Sanayi Sektörünün Dönüşümü Üzerine Bir Analiz” International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandırma – Turkey."
Faruk Sezer
Poster
"Sezer, F., (2018) “ Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasının Dönüşümü” 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” April 26-27 2018, Nevşehir."
Faruk Sezer
Poster
"Sezer, F., (2018) “Endüstri 4.0’ın Gıda Kıtlığı Sorununa Olası Etkileri” 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” April 26-27 2018, Nevşehir."
Faruk Sezer
Poster
"Tarı, R., Sezer, F., (2017) "Environmental Efficiency Analysis of Manufacture of Basic Metals Companies Operating in Kocaeli Turkey's Leading Industry Province" Osaka 21st International Conference and “Business, Economics, Social, Science and Humanities- 2017” Osaka, Japan, October 26-27, 2017."
Faruk Sezer
Poster
"Tarı, R., Sezer, F., (2017) " Motorlu Kara Taşıtları Alanındaki Firmaların Çevresel Etkinlik Analizi" European Congress On Economic Issues, 30 March-01 April 2017, Kocaeli."
Faruk Sezer
Poster
"Tarı, R., Sezer, F., (2017) "İstenen ve İstenmeyen Çıktılarla Etkinlik Analizi: Kocaeli Gıda Sanayii Firmaları Örneği" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 34."
Faruk Sezer
Article
"Sezer, F., (2017) "Mobilya İmalatı Alanındaki Etkinliğin İstenmeyen Çıktılarla Analizi" Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:13, Sayı:4."
Faruk Sezer
Article
"Saygın, Ö., Sandalcı, U., Sezer, F. (2015) "Vergi Ahlakının Belirleyicileri Bağlamında Mükelleflerin Kamu Harcamalarına Bakışı" Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3."
Faruk Sezer
Article