"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Murat Küçükşen
Lesson
"İmar Mevzuatı ve Uygulamaları", Önlisans, Türkçe, 3
Murat Küçükşen
Lesson
"Yerel Yönetimler Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3
Murat Küçükşen
Lesson
"Medeni Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Murat Küçükşen
Lesson
"Kentleşme ve Çevre Sorunları", Önlisans, Türkçe, 3
Murat Küçükşen
Lesson
"Yerel Yönetimler", Önlisans, Türkçe, 3
Murat Küçükşen
Lesson
"Anayasa Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Murat Küçükşen
Lesson
"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", Murat Yaman, Murat Küçükşen, (11.09.2017-15.09.2017), Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, 2017
Murat Küçükşen
Poster
"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli?", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (21.02.2019-23.02.2019), 16. Kamu Yönetimi Forumu’nda (kayfor 16), 2019
Murat Küçükşen
Poster
"Turizmin Gelişimi ve Sürdürülebilirliği Açısından Yerel Yönetimlerin Rolleri: Bayburt-Demirözü Belediyesi Diriliş Projesi Örneği", Murat Küçükşen, Selami Ersen (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
Murat Küçükşen
Poster
"Geleceğin Kentleri: Eko-Tek Kentler", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, (07.09.2018-09.09.2018), Kentfor Iıı. Kentleşme Forumu, 2018
Murat Küçükşen
Poster
"Dumlupınar Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde “Kent Konseyi Bilinirliği ve Etkinliği” Araştırması", Murat Küçükşen, Murat Yaman, (12.10.2016-14.10.2016), Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, 2016
Murat Küçükşen
Poster
"Yerel Demokrasinin Gelişimi Sürecinde Kent Konseylerinin Rolü ve İşlevselliği: Bursa ve Yalova Kent Konseyi Örneği", Murat Yaman, Murat Küçükşen, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Murat Küçükşen
Article
"Yerel Yönetimlerin Demokratikleşmesi Açısından Yerel Katılımın İncelenmesi", Murat Yaman, Murat Küçükşen, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
Murat Küçükşen
Article
"Afet Yönetimi Eğitimi Niçin Gerekli", Hayriye Şengün, Murat Küçükşen, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
Murat Küçükşen
Article
"Bölüm Başkanı"
Furkan Erdoğmuş
Managements
"Türkiye'nin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Çağdaş Siyasal Akımlar", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Siyaset Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 2
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Mikro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Çağdaş Siyasal Akımlar", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Siyaset Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Siyaset Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Temel Bilgi Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"İdari Yagı", Önlisans, Türkçe, 2
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 2
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Çağdaş Siyasal Akımlar", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Çağdaş Siyasal Akımlar", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Siyaset Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Türkiye’nin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"İdari Yargı", Önlisans, Türkçe, 2
Furkan Erdoğmuş
Lesson
"Index Construction via Maximum Drawdown Risk Measure: An Applicationfor Morgan Stanley Capital Emerging Markets Index", Habib Küçükşahin, Göksal Selahatdin Kelten, Furkan Erdoğmuş, Bilal Göde, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017
Furkan Erdoğmuş
Poster
"Türkiye‟de Sivil Toplumun Demokratikleşmesi Bağlamında Sendikaların Rolü: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir İnceleme", Furkan Erdoğmuş, (30.01.2019-02.02.2019), Usbik 2019, 2019
Furkan Erdoğmuş
Poster
"Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Bağlamında Kalite ve Verimliliği: Türkiye’de Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir İnceleme", Furkan Erdoğmuş, (31.01.2018-03.02.2018), Usbik 2018 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018
Furkan Erdoğmuş
Poster
"Çağ Otomotiv", Sigorta Sorumlusu, 2007-2008, Ticari (özel)
İnci Seçkin Ağırbaş
Other
"Fen Bilimleri Enstitüsü", ÖZEL KALEM, 2008-2010, Kamu
İnci Seçkin Ağırbaş
Other