"Bilgisayar", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Finans Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Finansal Piyasalarda Modelleme", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Sigorta Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Finansal Piyasalarda Modelleme", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Genel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Mesleki Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Finans Matematiği", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Banka ve Sigorta Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Hatice Yalman Koşunalp
Lesson
"A New Hermite Collocation Method for Solving Differential Equation of Lane-Emden Type", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (03.11.2015), Ams Conference in Antalya
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"Numerical scheme for the solution of multi-order fractional differential equation", Hatice Yalman Koşunalp, Yalçın Öztürk, Mustafa Gülsu, (11.05.2018-13.05.2018), International Conference on Mathematical Advances And Apllications, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"Diferansiyel Denklemlerin Hermite Polinom Tabanlı Numerik Çözümleri Üzerine", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (14.05.2015-16.05.2015), 14.matematik Sempozyumu, Niğde, 2015
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN GIDA SEKTÖRÜNE UYGULANMASI", Bahar Kandemir, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"Lineer Diferansiyel Fark Denklemleri için Hermite Polinom Yaklaşımları Üzerine", Hatice Yalman Koşunalp, Mustafa Gülsu, Yalçın Öztürk, Mehmet Sezer, (04.08.2010-07.08.2010), 23. Ulusal Matematik Sempozyumu, 2010
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"On numerical approximation of generalized differential difference equations with linear functional argument", Hatice Yalman Koşunalp, Yalçın Öztürk, Mustafa Gülsu, (11.05.2018-13.05.2018), International Conference on Mathematical Advances And Applications, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ", Bahar Kandemir, Hüseyin Coşkun, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
Hatice Yalman Koşunalp
Poster
"A new hermite polynomial bases for solving differential difference equations", Hatice Yalman Koşunalp, Applications And Appliedmathematics, 2011
Hatice Yalman Koşunalp
Article
"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)
Ümit Demir
Other
"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Ümit Demir
Lesson
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Lesson
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson
"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018
Ümit Demir
Poster
"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Poster
"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Poster
"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018
Ümit Demir
Article
"Sınav Dershaneleri", matematik öğretmeni, 2014-2015, Ticari (özel)
Adem Irmak
Other
"Bölüm Başkanı"
Adem Irmak
Managements
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"Matematik", Lisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Lesson
"Matematik-2", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Lesson
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Lesson