"Cumhuriyetin İlanından Günümüze Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında Harita ve Yön Okuryazarlığı", Memet Kuzey, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017
Memet Kuzey
Article
"CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA HARİTA VE YÖN OKURYAZARLIĞI", Memet Kuzey, Journal of Kazım Karabekir Education Faculty, 2017
Memet Kuzey
Article
"ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN HARİTA VE YÖN BECERİLERİNE SAHİP OLMA VE BU BECERİLERİ YAŞAMA AKTARABİLME DURUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Memet Kuzey, Zekerya Akkuş, Milli Eğitim Dergisi, 2018
Memet Kuzey
Article
"Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Harita ve Yön Okuryazarlığına İlişkin Kavramları Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları", Memet Kuzey, Yavuz Değirmenci, Milli Eğitim Dergisi, 2019
Memet Kuzey
Article
"Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Afet Bilinci ve Eğitimi", Yavuz Değirmenci, Memet Kuzey, Okan Yetişensoy, E-kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2019
Memet Kuzey
Article
"Orhun Abidelerinde Türk Mekân Algısı", Memet Kuzey, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2019
Memet Kuzey
Article
"Preservice Teachers’ Metaphors about the Concept of Space Perception", Memet Kuzey, Review of International Geographical Education Online, 2020
Memet Kuzey
Article
"Examination of the Metaphors of Classroom and Social Sciences Teacher Candidates Related to the Concept of Direction", Memet Kuzey, Yavuz Değirmenci, Review of International Geographical Education Online, 2020
Memet Kuzey
Article
"Özel Bizim Dershane Samsun", Kimya Öğretmeni, 1984-1986, Ticari (özel)
Emin Erdem
Other
"Milli Eğitim Bakanlığı", kimya öğretmenliği, 1980-1984, Kamu
Emin Erdem
Other
"Anabilim Dalı Başkanı"
Emin Erdem
Managements
"Dekan Yardımcısı"
Emin Erdem
Managements
"Bölüm Başkanı"
Emin Erdem
Managements
"Dekan"
Emin Erdem
Managements
"Dekan"
Emin Erdem
Managements
"Rektör Yardımcısı"
Emin Erdem
Managements
"Dekan"
Emin Erdem
Managements
"Top-50 most cited articles" as published in Elseviers Colloids journals from 2004 to 2007:", Elsevier, Ticari (özel), Amerika Birleşik Devletleri
Emin Erdem
Prize
"Alüminyum Sanayi Atığı Eloksalin Portland Çimentosu Hidrasyonu Üzerine Etkileri", Yüksek Lisans, M.emin Günay
Emin Erdem
Counsulting
"Atık Sulardaki Bazı Metal Katyonları ve Boyar Maddelerin Zeolitle Tutulması", Yüksek Lisans, Nazan Karapınar
Emin Erdem
Counsulting
"Yeni Bazı Azo Boyarmaddelerin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Yüksek Lisans, Rafet Kılınçarslan
Emin Erdem
Counsulting
"Eloksal ve Alümina Katkılı Betonların Sülfatlı Sulara Direnci", Yüksek Lisans, Timuçin Kılıç
Emin Erdem
Counsulting
"Yeni O-o'-dihidroksi Azo Boyarmaddelerin Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Yüksek Lisans, Nilgün Kabay Erkal
Emin Erdem
Counsulting
"Azo Kenetli Yeni Schiff Bazlarının Metal Komplekslerinin Sentezi ve Yapılarının Aydınlatılması", Yüksek Lisans, Eylem Yıldırım Sarı
Emin Erdem
Counsulting
"Diazolu ve Schiff Bazlı Kaliks[4]aren Bileşikleri ve Metal Kompleksleri", Yüksek Lisans, Sevil Zencir
Emin Erdem
Counsulting
"Çimentolarda Çözünebilen Cr(vı) Giderimi", Yüksek Lisans, Turgay Tunç
Emin Erdem
Counsulting
"Tekstil Atık Suyundaki Boyarmaddelerin Lignin İle Adsorpsiyonu", Yüksek Lisans, Sadık İlker Erdoğan
Emin Erdem
Counsulting
"Bodipy İle Modifiye Edilmiş Lower Rim Kaliks [4] Aren Türevleri ve Metal Kompleksleri", Yüksek Lisans, Mehri Yeniçeri
Emin Erdem
Counsulting
"Çimentodaki Suda Çözünen Krom(vı)'nın Farklı İndirgenler Yardımıyla İndirgenmesi", Yüksek Lisans, Hakan Güngörmüş
Emin Erdem
Counsulting
"Endüstriyel Atık Jipslerden Alçılı Çimento Üretimi", Yüksek Lisans, Selman Eraraç
Emin Erdem
Counsulting
"Bodıpy Grubu İçeren Dioksim Türevleri - Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Yüksek Lisans, Fatma Hanım Baş
Emin Erdem
Counsulting
"Yenı Bis-kaliks[4]aren Bileşikleri ve Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu", Doktora, Sevil Söyleyici
Emin Erdem
Counsulting
"Bodıpy İçerikli N-heterosiklik Karben Komplekslerinin Sentezi, Floresans ve Katalitik Aktivitelerinin İncelenmesi", Doktora, Mehri Akarsu
Emin Erdem
Counsulting
"Çimento Kimyası", Doktora, Türkçe, 3
Emin Erdem
Lesson
"İlweri Koordinasyon Kimyası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Emin Erdem
Lesson
"Anorganik Yapı Analizi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Emin Erdem
Lesson
"Bağlayıcılar ve Yapı Malzemeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"İleri Anorganik Kimya", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Emin Erdem
Lesson
"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Emin Erdem
Lesson
"Atom ve Molekül", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Genel Kimya ı", Lisans, Türkçe, 4
Emin Erdem
Lesson
"Seminer", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Genel Kimya ıı", Lisans, Türkçe, 4
Emin Erdem
Lesson
"Stokiyometri", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Endüstriyel Kimya ıı", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Kimyacılar İçin Matematik", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Metallurji", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Boya ve Boyarmaddeler", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Metal Kimyası", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson
"Boyar Maddeler", Lisans, Türkçe, 2
Emin Erdem
Lesson