"Enstitü Müdürü"
Rabil Ayazoğlu
Managements
"6. Sınıf Öğrencilerinin Cebir Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi", Yüksek Lisans, Mehmed Fatih Camadan
Rabil Ayazoğlu
Counsulting
"Değişken Üstlü Büyümeye Sahip Nonlineer p x Laplacian İçeren Denklemlerin Cözümleri", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016
Rabil Ayazoğlu
Project
"L(p(x))-Approximation by Bernstein- Kantorovich Operators", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-13.05.2017), Icmme 2017, 2017
Rabil Ayazoğlu
Poster
"Meslek Yüksekokullarında Matematik Eğitimi ve Matematik Ders İçeriklerininÖğrenme Yeterliliklerine Etkilerinin İncelenmesi", Ebubekir Akkoyunlu, Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, (07.12.2017-08.12.2017), Icqh 2017, 2017
Rabil Ayazoğlu
Poster
"Multiple Small Solutions for p(x)-Schrödinger Equations With Local Sublinear Nonlinearities Via Genus Theory", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-13.05.2017), Icmme 2017, 2017
Rabil Ayazoğlu
Poster
"Existence of nontrivial solutions for the Schrödinger Kirchhoff equations in RN involing superlinear at infinity", Rabil Ayazoğlu, (20.09.2016-24.09.2016), Inter.conf. on Differen. Equat. Dedicated to The 110 th Annivesary of YA. B. Lopatynsky, 2016
Rabil Ayazoğlu
Poster
"ORTAÖĞRETİMDE İNTEGRALİN ANLATIMI", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-14.05.2017), IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 2017, 2017
Rabil Ayazoğlu
Poster
"L(p(x))-Approximation by Bernstein- Kantorovich Operators", Rabil Ayazoğlu, Ebubekir Akkoyunlu, (11.05.2017-13.05.2017), International Conference on Mathematics And Mathematics Education (ıcmme 2017), 2017
Rabil Ayazoğlu
Poster
"İmaj İyileştirme İşlemlerinde Değişken Üslü Uzayların Önemi", Rabil Ayazoğlu, Sezgin Akbulut, Ebubekir Akkoyunlu, (21.09.2017-23.09.2017), Icadet 2017, 2017
Rabil Ayazoğlu
Poster
More Result