"RELATION OF CONSUMERS’ ATTITUDES TOWARDS ORGANIC PRODUCTS WITH PERSONAL VALUES AND THE MEDIATION EFFECT OF THE INDIVIDUAL FACTORS", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (24.05.2018-25.05.2018), Global Business Research Congress (gbrc), 2018
Tuğba Yıldız
Poster
"THE EFFECT OF INERTIA AND SATISFACTION ON CONSUMER LOYALTY IN ONLINE SHOPPING SITES", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, (12.07.2018-14.07.2018), 14 th Internatıonal Strategıc Management Conference, 2018
Tuğba Yıldız
Poster
"The Influence of Customer Value, Brand Trust, and Self Congruity in Creating Emotional Brand Attachment", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017
Tuğba Yıldız
Poster
"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKI VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (30.05.2019-31.05.2019), Global Busıness Research Congress, 2019
Tuğba Yıldız
Poster
"THE EFFECT OF CULTURAL DIMENSIONS AND SELF-EFFICACY OF THE INDIVIDUAL ON THE ATTITUDE OF GREEN PRODUCTS AND CHANGE IN BEHAVIOR", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (12.12.2019-13.12.2019), 9th International Conference on Leadership, Technology, Leadership, Innovation, Media And Communication, 2019
Tuğba Yıldız
Poster
"EXAMINATION OF SELF STRUCTURE, INTERPERSONAL INFLUENCE, TRUST AND ATTITUDE TOWARDS THE BRAND THROUGHOUT THE PROCESS OF DEVELOPING EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, (12.12.2019-13.12.2019), 9th International Conference on Leadership, Technology, Leadership, Innovation, Media And Communication, 2019
Tuğba Yıldız
Poster
"İNTERNET ÜZERİNDEN ALIŞVERİŞTE SOSYAL BURADALIĞIN GÜVEN ÜZERİNDEKİ ETKİSİ VE SATIN ALMA NİYETİNDEKİ DEĞİŞİM", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019, 2019
Tuğba Yıldız
Poster
"Değer Yönelimleri Kapsamında Kişisel Norm ve Çevreci Öz Kimliğin Çevreci Ürünlere Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, (04.09.2019-06.09.2019), II. Business Organization Research Conference, 2019
Tuğba Yıldız
Poster
"Study of the Effect of Consumption Values on the Environmental Concern in terms of Purchasing Behavior", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, (09.11.2017-11.11.2017), 7th Internatıonal Conference on Leadershıp, Technology, Innovatıon And Busıness Management, 2017
Tuğba Yıldız
Poster
"Sosyal Medyanın Markaya Yönelik Tutum ve SatınAlma Niyetine Etkileri", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2017
Tuğba Yıldız
Article
"STUDY OF THE EFFECT OF CONSUMPTION VALUES ON THE ENVIRONMENTAL CONCERN IN TERMS OF PURCHASINGBEHAVIOUR", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Journal of Global Strategic Management, 2018
Tuğba Yıldız
Article
"THE INFLUENCE OF CUSTOMER VALUE AND SELF CONGRUITY ON EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, Journal of Global Strategic Management, 2018
Tuğba Yıldız
Article
"Yeşil Aklamanın Algılanan Risk, Kalite ve Memnuniyet Üzerindeki Etkisi", Tevfik Şükrü Yaprakli, Tuğba Yıldız, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
Tuğba Yıldız
Article
"The Effect of Inertia and Satisfaction on Consumer Loyalty in Online Shopping Sites", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Fatma Görgün Deveci, Journal of Management, Marketing And Logistics, 2018
Tuğba Yıldız
Article
"BENLİK-MARKA BAĞININ MARKA SADAKATİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE MARKA AŞKININ VE DENEYİMİNİN ARACILIK ROLÜ", Aysel Erciş, Oğuz Han Aykut, Tuğba Yıldız, Research Journal of Busıness And Management, 2019
Tuğba Yıldız
Article
"EXAMINATION OF THE SELF STRUCTURE, INTERPERSONAL INFLUENCE, TRUST AND BRAND ATTITUDE AS ANTECEDENTS OF THE EMOTIONAL BRAND ATTACHMENT", Aysel Erciş, Tuğba Yıldız, Bahar Türk, Journal of Global Strategic Management, 2019
Tuğba Yıldız
Article
"Do We Know Organic Food Consumers? The Personal and Social Determinants of Organic Food Consumption", Sevtap Ünal, Fatma Görgün Deveci, Tuğba Yıldız, Istanbul Business Research, 2019
Tuğba Yıldız
Article
"Mali Müşavirlik", Muhasebe elemanı, 2009-2010, Ticari (özel)
İbrahim Köksal
Other
"Yetki Medikal", Muhasebeci, 2009-2010, Ticari (özel)
İbrahim Köksal
Other
"Mali Müşavirlik", muhasebe elemanı, 2012-2012, Ticari (özel)
İbrahim Köksal
Other
"TÜRMOB, SMMM STAJYERİ", Üye
İbrahim Köksal
Memberships
"Luca Muhasebe Program Kursu", Lisans, Türkçe, 50
İbrahim Köksal
Lesson
"Luca Muhasebe Program Kursu", Lisans, Türkçe, 20
İbrahim Köksal
Lesson
"Muhasebe Uygulamaları ve Ticari Belgeler", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Ticari Belgeler", Önlisans, Türkçe, 2
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Muhasebe Denetimi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Vergi Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 4
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Kooperatiflerde Şirketler Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Türk Vergi Sistemi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Muhasebe ı", Önlisans, Türkçe, 4
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Kooperatifçilik", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Kooperatiflerde Şirketler Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Vergi Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Muhasebe Standartları", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Maliyet Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 4
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Türk Vergi Sistemi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Vergi Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Kooperatiflerde Şirketler Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"Genel Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 3
İbrahim Köksal
Lesson
"BASILI FATURA VE E-FATURA UYGULAMALARININ DENETİM SÜRECİNE ETKİSİ , BAYBURT İLİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", İbrahim Köksal, Aydoğan Dursun, (03.05.2018-05.05.2018), Isabmer Uluslararası Uygulamalı İşletme Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
İbrahim Köksal
Poster
"VERGİ USUL KANUNU VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI MUHASEBE MONOGRAFİSİ", İbrahim Köksal, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018
İbrahim Köksal
Poster
"Yeni TTK Çerçevesinde TDHP Menkul Kıymetler Hesap Grubunun TFRS1‘e Göre Açılış Finansal Tabloları’na Aktarılması", İbrahim Köksal, Murat Erdoğan, Salih Gökbel, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 2016
İbrahim Köksal
Article