"Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (19.12.2019-21.12.2019), 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Örgütsel Öğrenme ve İş Analitiği İlişkisi, Kavramsal Bir Değerlendirme", Fatma Zehra Tan, Muhammet Girgin, Ömer Ceyhun Apak, (11.05.2018-13.05.2018), Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, (19.07.2018-21.07.2018), 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül (04.10.2017-08.10.2017), 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentesi Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (23.11.2017-25.11.2017), 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı (19.11.2015-21.11.2015), 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2015
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (07.04.2016-09.04.2016), 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 2016
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Kültür Turizmi Destinasyonlarının Arz Yapıları Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Örneği", Ömer Ceyhun Apak, İsa Uğur, (05.09.2019-08.09.2019), İksad 4. International Congress on Social Sciences, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Poster
"Kolayda Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Bardak Mısır Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2015
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Kış Turizmine Katılan Yerli Ziyaretçilerin Seyahat Davranışları: Erciyes Kayak Merkezi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Turistlerin Yöresel Gıda Ürünlerine İlgi Düzeyleri (Interest Levels of Local Food Products by Tourists)", Ömer Ceyhun Apak, Ahmet Gürbüz, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat AcentasıYöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Türk Bankacılık Sektöründe Müşteri Beklentileri ve Şikâyetleri: Karabük Örneği", Ömer Ceyhun Apak, Muhammet Belen, Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Article
"Bölüm Başkanı"
Muhammed Enes Kan
Managements
"Borçlar Hukuku", Lisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"İdare Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Posta Taşımacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Kıymetli Evrak Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Temel Hukuk", Önlisans, Türkçe, 2
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3
Muhammed Enes Kan
Lesson
"Bölüm Başkanı"
Hami Ünlü
Managements
"Önbüro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Otelcilik Otomasyon Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Otel İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Önbüroda Oda İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Önbüroda Raporlama İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Turizm Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Mesleki Deneyim", Önlisans, Türkçe, 6
Hami Ünlü
Lesson
"Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Yönetim ve Organizyon", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Beslenmenin Temel İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"Kesme ve Doğrama Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Lesson
"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ VE BAYBURT İLİNİNKÜLTÜREL TURZİM POTANSİYELİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
Poster
"KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEYEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
Poster
"TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ:DOKAP BÖLGESİ İÇİN SWOT ANALİZİ", İlyas Kays İmamoğlu, Emine Taş, Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
Poster
"BAYBURT TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017
Hami Ünlü
Poster
"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)
Ümit Demir
Other
"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Ümit Demir
Lesson
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Lesson