Lecturer Bahar Kandemir

"Veri Zarflama Analizi ve İmalat Sektöründe Bir Uygulama", Bahar Kandemir, Hakan Özçelik, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017

"BİST’DE İŞLEM GÖREN TURİZM İŞLETMELERİNİN TOPSİS YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", Bahar Kandemir, Hakan Özçelik, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015

"BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ", Bahar Kandemir, Hüseyin Coşkun, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"VERİ ZARFLAMA ANALİZİNİN GIDA SEKTÖRÜNE UYGULANMASI", Bahar Kandemir, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Dış Ticaret İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Muhasebe Bilgi Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Mali Tablolar Analizi", Önlisans, Türkçe, 3

"Finansal Yönetim", Önlisans, Türkçe, 3

"Ticari Belgeler", Önlisans, Türkçe, 2

"Ticari Belgeler", Önlisans, Türkçe, 1

"Reklamcılık", Önlisans, Türkçe, 2

"Satış Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Finansal Yönetim", Önlisans, Türkçe, 1

"Genel Muhasebe ı", Önlisans, Türkçe, 1

"Genel Muhasebe ıı", Önlisans, Türkçe, 1

"Aktif-pasif Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Muhasebe ı", Önlisans, Türkçe, 4

"İşletmelerde Psikolojik Sorun ve Şikâyetler", Önlisans, Türkçe, 2

"Muhasebe Uygulamaları ve Ticari Belgeler", Önlisans, Türkçe, 1

"Üretim Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Protokol ve Sosyal Davranış Kuralları", Önlisans, Türkçe, 2

"Yönetim Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 1

"Banka ve Sigorta Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 1

"Sektör Uygulamaları ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Mali Tablolar Analizi", Önlisans, Türkçe, 1

"Genel İşletme l", Önlisans, Türkçe, 2

"Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Dosyalama ve Arşivleme", Önlisans, Türkçe, 2

"Küreselleşme", Önlisans, Türkçe, 2

"Süleyman Demirel Üniversitesi", Öğretim Görevlisi, 2013-2017, Diğer

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2017 Öğretim Görevlisi Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi
2014 - 2017 Öğretim Görevlisi Gelendost Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2014 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (yl) (tezli), Süleyman Demirel Üniversitesi
2013 - 2014 Öğretim Görevlisi Şarkikaraağaç Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi
2009 - 2013 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi