Mobile Logo Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Vizyon ve Misyon

VİZYON

Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı 

Bilim ve teknolojinin gelişmesi için gerekli ileri düzeyde araştırmalara olanak tanıyan sürdürülebilir altyapılar kurarak üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunan,

Bu alanda ulusal ve uluslararası iş birliğinin kuvvetlenmesine ve böylece ülkemizin rekabet gücünün arttırılmasına, kalkınmasının hızlandırılmasına ve insan yaşam kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunacak projelerin yürütülmesine olanak sağlayan,

 bir AR-GE merkezi olmayı kendine hedef edinmiştir

 

MİSYON

Merkez Laboratuvarının Misyonu

Merkezi Araştırma Laboratuvarı  en son teknoloji ile donatılmış  altyapı ve laboratuvar imkanlarının  üniversitemizde yürütülen tüm araştırma geliştirme faaliyetlerinde aktif olarak kullanılmasını sağlamak, bölgemizde faaliyet gösteren laboratuvar ihtiyacı olan tüm kamu kurumları  ve üniversitelerin laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamayı ve bölgemizde üniversite sanayi işbirliğinin arttırılmasına katkı sağlamayı temel amaçlar olarak benimsemiştir.

 Bayburt Üniversitesi  Merkezi Araştırma Laboratuvarı

Üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların araştırma ve geliştirme aşamalarında ihtiyaç duydukları malzeme karakterizasyonu ve moleküler biyoloji ve biyoteknoloji alanında yer alan ileri düzeyde cihazları önemli ölçüde karşılayan laboratuvar olanakları sunmayı,

Bu merkezleri işleten kaliteli insan gücünün sürekli eğitimini ve bilgi birikimini sağlayarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmayı,

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası projelere ortak olabilme ve yürütebilme yeteneğini arttırmayı, Bilimde yeni ufuklar açan araştırmalara destek olmayı,

Bayburt Üniversitesi’nde temel uygulamalı bilimler alanında ve/veya disiplinler arası ortak olarak yürütülen araştırma ve geliştirme faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde birleştirmeyi,

Üniversitemizin tüm birimlerinde görev yapan araştırmacıların verimli ve yaratıcı bir ortamda çalışmalarını  yürütmelerini sağlamayı ve üniversitemiz bünyesinde yürütülen  bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmayı;

Üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşları ile üçüncü şahısların analiz ihtiyaçlarını merkezin olanakları ölçüsünde karşılamayı, sanayi ve üniversiteler arası işbirliğini sağlamayı ve  ortak bilimsel ve teknolojik projeler üretilmesini sağlamayı,

TÜBİTAK ve Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri desteği ile yürütülen proje çalışmalarının  Merkezi Araştırma  Laboratuvarı bünyesinde toplayacak bir çalışma ortamı hazırlamayı,

Üniversitemizin  yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı çeşitli araştırma fonlarından almış olduğu desteği arttırmayı,

Bünyesindeki araştırmacıları ile bilimsel yayınlar üreterek bilim literatürüne katkı sağlamayı ve gerek ülkemizde gerekse de dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen  bilimsel içerikli kongre, sempozyum vb. bilimsel etkinliklere katılarak üniversitemizin buralarda temsil edilmesini sağlamayı

kendine görev edinmiştir.

Yayın Tarihi: 
Yukarı