Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Dergilerimiz
Bayburt Üniversitesi Arıcılık Geliştirme ve Uygulama Merkezi tarafından yayımlanan Arı ve Arıcılık Teknolojileri Dergisi (ARITEK) arıcılık alanında gerçekleştirilen bilimsel ve teknolojilik çalışmalarla birlikte her türlü araştırma çalışmalarını kapsamak suretiyle yılda 2 kez yayımlanan, hakemli ve açık erişimli dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlanan makaleler arı, arıcılık, arıcılık teknolojileri ve bu alanda gerçekleştirilmiş çalışmalardan oluşmaktadır. Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazar ve yazarlara aittir. Makaleler kaynak/referans gösterilmeden kullanılamazlar. Derginin yayım faaliyetlerinde yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergide yayımlanacak makalelerde Etik Kurul onayı gerekiyorsa ilgili çalışmalar için Etik Kurul Kararı istenmektedir.
 
                      

 

                                                                                                       
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı