Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Coğrafi Orjin
Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen "Bayburt Balı" coğrafi işaret belgesi, 20.07.2020 tarihinde Üniversitemizin girişimleri doğrultusunda alınmıştır. "Bayburt Balı" ibaresini kullanan firmaların; ürünün tanımı, ayırt edici özellikleri ve üretim metodunda belirtilen özellikleri taşıyıp taşımadığı hususlarının takibinde, yılda bir sefer ve düzenli olarak Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliği koordinatörlüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ile Bayburt Ziraat Odasından birer uzman olmak üzere en az altı kişilik bir komisyon tarafından denetim işlemleri  yapılmaktadır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı