Mobile Logo Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Arıcılık Geliştirme Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Danışma Kurulları
26.10.2022 tarih ve 2022/171 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Bayburt Üniversitesi Danışma Kurulu Yönergesi'nin 5. Maddesi gereğince Arıcılık Araştırma,Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün Danışma Kurulu 16/12/2022 tarihli ve 02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla aşağıdaki şekliyle oluşturulmuştur.

 

 
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı