Öğrenim Bilgileri

  1. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat PR., Lisans-Anadal, 1994 - 1999
  2. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2001 - 2004
  3. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tefsir (DR), Doktora, 2004 - 2011
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk