Lisansüstü Tez Danış.

  1. Önder PINAR, "Bursevî'nin Ruhu'l-Beyan Tefsirinde Kıraat Farklılıklarının Manaya Yansımaları", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
  2. Muhammet Enes YAKAR, "Kurtubî'nin El-Câmi' Li Ahkâmi'l-Kur'an Eserinde İbadetlere Dair Ahkam Âyetlerinin Yorumlanması", Bayburt Üniversitesi, 2023, Devam Ediyor
  3. Yusuf ÖZDOĞAN, "Sâbûnî'nin "ḳabes Min-Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm" Adlı Tefsirindeki Metodu", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
  4. Yahya AKTAŞ, "İşârî Tefsirlerde Cennet-Cehennem Tasavvuru (Rûhu'l-Beyân ve Rûhu'l-Meânî Örneği)", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  5. Müberra PURUTOĞLU, "Kur'an'da İnsana Etkisi Açısından Şeytan ve Nefis", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
  6. Ahmet ÜLKER, "Kur'an-I Kerim'de Kazanç ve Kayıp", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  7. Narin YAVUZ, "Kadınlarla İlgili Hükümler Açısından Konyalı Mehmet Vehbi Efendi ve Sait Şimşek Tefsirleri", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
  8. Hikmet AYHAN, "Tefsîru'l-Menâr'da Kıyamet ve Ahiret Olgusu", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk