Lisansüstü Tez Danış.

 1. Furkan ERKAN, "M. Sait Şimşek ve M. Zeki Duman'ın Tefsirlerinde Kur'an Kıssalarına Bakışları", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 2. Türki AHMET, "Abdülcelil İsa ve Teysirü'l-Kur'ani'l-Kerim Adlı Tefsiri", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 3. Güven FİDAN, "Mehmet Okuyan'ın Kur'an Meal Tefsirinde Güncel Tefsir Problemleri", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 4. Esma TURAN, "Kadınlarla İlgili Bazı Tefsir Problemlerinin Tarihsellik Bağlamında İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 5. Murat AVŞAR, "Süleyman Ateş'in Ahkâm Âyetlerine Bakışı", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 6. Önder PINAR, "Bursevî'nin Ruhu'l-Beyan Tefsirinde Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 7. Muhammet Enes YAKAR, "Kurtubî'nin El-Câmi' Li-Ahkâmi'l-Kur'an Eserinde İbadetlere Dair Ahkâm Âyetlerinin Yorumlanması", Bayburt Üniversitesi, 2024, Devam Ediyor
 8. Yusuf ÖZDOĞAN, "Sâbûnî'nin "ḳabes Min-Nûri'l-Kur'âni'l-Kerîm" Adlı Tefsirindeki Metodu", Bayburt Üniversitesi, 2023, Tamamlandı
 9. Yahya AKTAŞ, "İşârî Tefsirlerde Cennet-Cehennem Tasavvuru (Rûhu'l-Beyân ve Rûhu'l-Meânî Örneği)", Bayburt Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
 10. Müberra PURUTOĞLU, "Kur'an'da İnsana Etkisi Açısından Şeytan ve Nefis", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
 11. Ahmet ÜLKER, "Kur'an-I Kerim'de Kazanç ve Kayıp", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 12. Narin YAVUZ, "Kadınlarla İlgili Hükümler Açısından Konyalı Mehmet Vehbi Efendi ve Sait Şimşek Tefsirleri", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı
 13. Hikmet AYHAN, "Tefsîru'l-Menâr'da Kıyamet ve Ahiret Olgusu", Bayburt Üniversitesi, 2020, Tamamlandı
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk