Makale

  1. Ertuğrul Resul,"Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’an’da Suç-Ceza Uyumu -Iı-",Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,no:11,pp:71 - 96, 2020
  2. Ertuğrul Resul,"Ahiretteki Karşılık Bağlamında Kur’an’da Suç-Ceza Uyumu -I-",Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,vol.5,no:10,pp:123 - 151, 2019
  3. Ertuğrul Resul,"Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -Iı-",Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,vol.4,no:7,pp:145 - 173, 2018
  4. Ertuğrul Resul,"Kur’an’da Helâk Olan Kavimlerde Suç-Ceza Uyumu -I-",Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,vol.3,no:5,pp:165 - 185, 2017
  5. Ertuğrul Resul,"Kur'ân'da Fiilî Dua",İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi,vol.4,no:4,pp:896 - 921, 2015
  6. Ertuğrul Resul,"Kur'an'ın Öngördüğü Toplumun Temel Özellikleri",İlahiyat Araştırmaları Dergisi / Journal of Divinity Studies,no:1,pp:115 - 165, 2014
  7. Ertuğrul Resul,"Kutbuddîn Eş Şîrâzî'nin Fethu'l-Mennân Tefsirinin Özgün Yönleri",İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ,no:29,pp:133 - 178, 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk