Kitap

  1. Kutbuddîn Eş-Şîrâzî ve Tefsiri,Ertuğrul Resul,Yayın Yeri:Gece kitaplığı,Editör:Resul Ertuğrul,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:513,ISBN:978-605-288-117-0
  2. Cennet (Amel- Mükâfat İlişkisi),Ertuğrul Resul,Yayın Yeri:İLÂHİYÂT,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:122,ISBN:978-625-6587-43-4
  3. Bölüm Adı:Kutbüddin Şîrâzî'de Dil ve İslâmî İlimler,Ertuğrul Resul,Yayın Yeri:Ketebe,Editör:Asiye Aykıt, Mustakim Arıcı,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:241,ISBN:978-625-6999-07-7,Bölüm Sayfaları:213 - 241
  4. Bölüm Adı:Muhammed Ali Es-Sâbûnî ve Tefsir İlmindeki Yeri,Ertuğrul Resul,Yayın Yeri:Grafiker,Editör:Zeki Keskin,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:441,ISBN:978-625-7305-91-4,Bölüm Sayfaları:289 - 323
  5. Bölüm Adı:Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler Iıı,Ertuğrul Resul,Yayın Yeri:Grafiker,Editör:Ethem Mürsel, Topyay Yusuf, Akın Mehmet, Ünsal, Ramazan,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:192,ISBN:978-625-7305-51-8,Bölüm Sayfaları:163 - 169
  6. Bölüm Adı:Meşhur Müfessirler ve Örnek Metinler - Iı,Ertuğrul Resul,Yayın Yeri:Grafiker,Editör:Mürsel Ethem, Yusuf Topyay, Mehmet Akın, Ramazan Ünsal,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:168,ISBN:978-625-7305-01-3,Bölüm Sayfaları:121 - 162
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk