Bildiri

  1. Ertuğrul Resul (13.09.2021 - 14.09.2021), "Fethu’l-Mennân Tefsirinin Yazılış Gayesinin Tefsir Bütününde Analizi", presented at the ULUSLARARASU KUTBUDDİN ŞİRAZİ SEMPOZYUMU (710. VEFAT YILDÖNÜMÜ VESİLESİYLE), 2021
  2. Ertuğrul Resul (27.10.2023 - 29.10.2023), "Kur’an’da İnsana Verilen Değerin Boyutu", presented at the BEYŞEHİR SELÇUKLU 1. ULUSLARARASI SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER KONGRESİ, 2023
  3. Ertuğrul Resul (19.10.2023 - 21.10.2023), "İç Bağlam ve Dış Bağlam Açısından Kur’an’da Cihad ve Fetih", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
  4. Ertuğrul Resul (19.10.2023 - 21.10.2023), "İbadetlerin Ruhunu Diriltmenin Önemi", presented at the 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2023
  5. Ertuğrul Resul (10.06.2021 - 11.06.2021), "Tefsîru'l-Menâr'da Hadislerin Ele Alınış Yöntemi", presented at the GİİAS ULUSLARARASI GÜNÜMÜZDE İSLAMİ İLİMLER ALGISI SEMPOZYUMU I "Sünnet Algısı", 2021
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk